Back

Consorțiul UBB-ICR pentru Testarea Românei ca Limbă Străină

La Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), prin Departamentul de limbă, cultură și civilizație românească al Facultății de Litere, se desfășoară activități de predare și de evaluare a cunoștințelor de limba română ca limbă străină (RLS) de mai bine de 40 de ani. Standardele de calitate menținute la nivelul întregii universități și experiența directă a activității în domeniul RLS ne-au ajutat să creăm un instrument de evaluare compatibil cu cerințele naționale și internaționale, adaptat cerințelor din sfera educațională și profesională și racordat permanent la progresele înregistrate în cercetarea din domeniul evaluării și al predării limbilor.  

Institutul Cultural Român (ICR) acționează, prin numeroasele sale centre, ca un adevărat ambasador al limbii și culturii noastre. Pe lângă dimensiunea culturală a activității sale, ICR răspunde nevoii cetățenilor din țările în care își are sediile de învățare a limbii române. Dat fiind interesul crescând din ultimii ani pentru limba română, atât la nivelul învățării, cât și la acela al certificării cunoștințelor, ICR a devenit principalul centru de administrare a examenelor oferite de către instituțiile noastre în străinătate.  

Cele două instituții au creat Consorțiul UBB-ICR pentru Testarea Românei ca Limbă Străină, administrând examene pentru nivelurile CECR A1, A2, B1 și B2 (cu marca de calitate Q-mark acordată de către Asociația Testatorilor de Limbi din Europa), ca și pentru nivelurile C1 și C2. Acestea testează abilitățile receptive și productive orale și scrise, incluzând, de asemenea, un component de elemente de construcție a comunicării (gramatică și vocabular).    

Meet Our Team

Plugins your themes with even more features.

55000
Foreign Followers
60
Certified Teachers
2240
Students Enrolled
215
Complete Courses