Back

Ghidul de administrare a examenelor

Exam Administration Guide

Desfăşurarea probei orale. Ghidul examinatorului

Instrucţiuni pentru supraveghetori

Instructions for invigilators