Back

Examen de limba română ca limbă străină
Nivelul B2. Ce se testează (pe scurt)

Ce se testeaza (pe scurt). Nivel B2

Descrierea minimala a limbii romane.B2

Vocabular

– sănătate, corpul uman, stil de viață, boli și afecțiuni
– dezastre; intervenții de urgență
– studii, instituţii de învăţământ
– mediul profesional
– tehnologie modernă (mediul profesional/ familial;
divertisment; tehnologia în viitor); imaginarea viitorului
– timp liber; divertisment; activități culturale
– specific cultural; superstiții
– relații sociale
– mediul înconjurător; poluarea (cauze și soluții)
– infracţiuni, infractori, pedepse
– expresii idiomatice simple (a lua o gură de aer, a avea
inimă de piatră)
– derivate cu sufixe adjectivale
– derivate cu sufixe substantivale
– substantive şi adjective opuse

Gramatică

– mai mult ca perfectul (mersesem, făcuse)
– supinul (de scris, la reparat)
– gerunziul (citind, mergând, scriind)
– condiționalul perfect (aș fi mers, ar fi trebuit)
– verbe reflexive cu pronume în dativ (ne amintim)
– dativul posesiv (îmi spăl mașina)
– pronumele personal (Ac + D)
– pronumele și adjectivul demonstrativ G/D
(acestui, acelor)
– pronumele relativ (care, căruia, al căruia etc.)
– articolul demonstrativ G/D (celui, celei, celor)
– articolul genitival (al, a, ai, ale)
– adjectivul relativ (care, cărui etc.)
– adjective și pronume nehotărâte G/D (fiecărui)
– pronumele negativ G/D (nimănui)
– adjectivul negativ G/D (niciunui, niciunei)
– exprimarea concesiei (indiferent de, în pofida)
– exprimarea scopului (pentru ca … să)
– exprimarea cauzei (deoarece, din moment ce)
– exprimarea consecinței (ca urmare, în consecință)
– exprimarea condiției (cu condiția să)
– exprimarea mijlocului și a instrumentului (prin)
– exprimarea punctului de referință (cu privire la)
– exprimarea ipotezei (în caz că)
– prepoziții cu Dativ (datorită, mulțumită, conform)
– expresii de timp (odată, din când în când)

Vorbire/ Exprimare liberă și conversație

(Temele sunt valabile și pentru componentul Scriere)

– mediul profesional
– mediul înconjurător
– infracțiuni și pedepse
– tehnologie
– situații conflictuale
– încălcarea regulilor
– activități culturale
– intervenții de urgență
– viața în oraș
– probleme și soluții
– educație
– dezastre naturale

Scriere

Tipuri de compoziții

A. (120 – 140 de cuvinte)
– corespondență informală (recomandări, exprimarea
unor impresii, atitudini, sentimente)
– corespondență semi-formală (e-mail sau răspuns la e-
mail către o instituție, organizație, agenție etc.)
– corespondență formală (scrisoare de intenție,
recomandare, reclamație)
– text publicitar (orașe și locuri din oraș, evenimente,
activități educative)


B. (160 – 180 de cuvinte)
– prezentare (locuri, personalități, evenimente)
– naraţiune (povestire cu titlu, început sau final dat)
– eseuri argumentative