Back

Examen de limba română ca limbă străină – Nivelul B1

Prezentare generală

Componente Timp (recomandat) Număr de exerciții/sarcini Număr de itemi Număr de puncte acordate Demonstrează că un candidat poate …
Ascultare 20 minute 3 20 20 să înţeleagă sensul global sau informaţiile specifice, detaliile și ideile principale din texte referitoare la serviciu, educație, timp liber și din emisiuni radio sau TV, atunci când se vorbește clar, în limba standard.
Citire 45 minute 3 20 20 să înţeleagă sensul global sau informaţiile specifice, detaliile și ideile principale din texte care conțin în mare măsură un limbaj cotidian uzual sau legat de activitatea profesională.
Elemente de construcție a comunicării 45 minute 6 50 20 să înțeleagă construcția sintactică a unui text și să utilizeze corect în context formele și structurile gramaticale specifice nivelului; să înțeleagă sensul global al textului și informațiile specifice din acesta și să utilizeze adecvat în context elementele de vocabular specifice nivelului.
Scriere 50 minute 2 20 să redacteze şi să organizeze adecvat texte coerente, referitoare la o gamă variată de teme familiare și texte simple în registru formal; să mulțumească și să răspundă la mulțumiri, să justifice un punct de vedere sau o opțiune, să exprime impresii personale, atitudini și reacții etc.
Vorbire 20 minute 3 20 să răspundă la întrebări legate de informații personale și domenii de interes, rostite clar și într-un ritm normal, într-o limbă standard; să descrie situații, evenimente, experiențe (sănătate, educație, televiziune, situații conflictuale etc.) și să exprime și să argumenteze preferința, atitudinea, opinia vizavi de acestea; să interacționeze cu o anumită ușurință, pe teme familiare și mai puțin familiare, legate în principal de domeniile de interes și de sfera profesională (interviu pentru un loc de muncă, servicii, probleme în oraș).

Examen de limba română ca limbă străină – Nivel B1

Conținut, structură, notare

ASCULTARE

3 exerciții/ 20 de itemi/ 20 de minute
activități vizate exercițiul tipul de exercițiu numărul de itemi tipul de text numărul de puncte acordate modalitatea de marcare a răspunsului
– înțelegerea globală sau a informațiilor factuale specifice și a detaliilor în relație cu sfere de interes personal, profesional și educațional, cu date generale transmise în diferite tipuri de texte (ex. știri, texte publicitare, materiale biografice);
– înțelegerea unor prezentări din domeniul profesional propriu;
A adevărat/fals 8 1 text compact/ dialog 8 înscrierea literelor A sau F în casetele numerotate
– înțelegerea informațiilor dintr-un monolog clar structurat (ex. ca parte a unui tur ghidat);
– înțelegerea unor informații tehnice simple (ex. cum se manipulează un aparat);
B completare de spații libere 6 completare de spații libere 6 scrierea cuvintelor necesare în caseta corespunzătoare (1 – 3 cuvinte)
– înțelegerea anunțurilor și a înregistrărilor audio (ex. la gară, la aeroport, în avion sau în autobuz);
– înțelegerea conversațiilor și a discuțiilor din viața de zi cu zi;
– înțelegerea punctelor principale și a detaliilor importante din secvențe narative (ex. descrierea unei vacanțe);
– înțelegerea punctelor principale din buletinele de știri pe teme familiare.
C alegere multiplă 6 1 text compact/ dialog 6 încercuirea literei corespunzătoare variantei corecte

CITIRE

3 exerciții/ 20 de itemi/ 45 de minute
activități vizate exercițiul tipul de exercițiu numărul de itemi tipul de text numărul de puncte acordate modalitatea de marcare a răspunsului
– înțelegerea globală sau a informațiilor factuale specifice și a detaliilor în relație cu sfere de interes personal, profesional și educațional, cu date generale transmise în diferite tipuri de texte (ex. corespondență, știri, texte publicitare, informative, argumentative sau de opinie, materiale biografice);
– citirea pentru orientare: localizarea, înțelegerea și colectarea informațiilor de bază din diverse părți ale unui text (din reviste, broșuri, de pe site-uri internet);
A adevărat/fals 8 adevărat/fals 8 încercuirea literei corespunzătoare variantei corecte
– citirea pentru informare și argumentare:
– înțelegerea informațiilor de bază din descrieri informative ale unor produse, persoane sau evenimente (ex. privitoare la obiective turistice, exponate, evenimente culturale, vedete);
– înțelegerea punctelor principale dintr-un articol de ziar;
– înțelegerea informațiilor factuale dintr-un text referitor la domeniul de activitate;
B alegere multiplă 6 1 text compact 6 încercuirea literei corespunzătoare variantei corecte
– înțelegerea instrucțiunilor (chiar exprimate sub forma unui text continuu) și a indicațiilor de folosire (ex. din manuale de utilizare pentru produse familiare);
– înțelegerea textelor în care se exprimă opinii personale pe teme familiare și de interes curent (ex. postări, bloguri, articole simple de opinie, recenzii și cronici pentru publicul larg) și înțelegerea argumentelor principale dintr-un text.
C inserare de segmente în text 6 1 text compact 6 înscrierea literei textului ales în caseta corespunzătoare

ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII

A. Gramatică 3 exerciții/ 30 de itemi/ 25 de minute
activități vizate exercițiul tipul de exercițiu numărul de itemi numărul de puncte acordate modalitatea de marcare a răspunsului conținutul vizat
– înțelegerea construcției sintactice a enunțurilor simple și complexe; A – înțelegerea construcției sintactice a enunțurilor simple și complexe; 10 10 X 0,4 scrierea literei corespunzătoare în spațiul liber din text – articolul: definit și nedefinit; posesiv-genitival; demonstrativ;
– substantivul: genul, numărul, cazul;
– adjectivul: calificativ cu 4,3,2 forme și invariabile, pronominal nehotărât, posesiv, negativ, interogativ și demonstrativ; gradul de comparație; adjectivul antepus;
– gestionarea și controlul unei arii de forme și structuri gramaticale specifice nivelului; B completarea spațiilor libere cu forma corectă a cuvintelor date în paranteză 10 10 x 0,4 scrierea unor cuvinte în spațiile libere din text – pronumele: personal, posesiv, negativ, interogativ, demonstrativ; pronumele de politețe;
– pronume/adjective/adverbe relative (cu prepoziții); – verbul: prezent, perfect compus, viitor literar, viitor popular, imperfect; conjunctiv prezent, imperativ, optativ-condițional (prezent), infinitiv, diateza pasivă (inclusiv în combinațiile cu pronume);
– gestionarea regulilor ortografice care se aplică elementelor specifice nivelului (ex. utilizarea cratimei) și a punctuației. C completarea spațiilor libere cu cuvinte care nu sunt date 10 10 x 0,4 scrierea unor cuvinte în spațiile libere din text – vorbirea directă/ indirectă;
– numeralul ordinal;
– prepoziții cu acuzativ;
prepoziții cu genitiv;
– conjuncții coordonatoare și subordonatoare (însă, ci, atât / cât și, chiar dacă, totuși, fiindcă).
B. 3 exerciții/ 20 itemi/ 15 minute
activități vizate exercițiul tipul de exercițiu numărul de itemi numărul de puncte acordate modalitatea de marcare a răspunsului conținutul vizat
– înțelegerea sensului global al textului și a informațiilor specifice din acesta; D alegere multiplă 6 6 X 0,4 scrierea literei corespunzătoare în spațiul liber din text sfere lexicale: – oraşul (părți ale orașului, locuri din oraș, caracteristici ale orașului, mijloace de transport, probleme în oraș, la cumpărături); – viața la țară și la oraș; – locuinţa (tipuri de locuințe, facilităţi, obiecte și aparate casnice, forme și culori, activități casnice, imobiliare);
– gestionarea și controlul unei arii de cuvinte și expresii specifice nivelului; – utilizarea adecvată în context a elementelor E completare de spații libere cu cuvinte date la forma corectă 6 6 X 0,4 scrierea cuvântului ales pe spațiul liber din text – mediul profesional (profesii, locuri de muncă, calități); – timp liber, vacanțe și călătorii, sporturi; – sistemul de educație, materii, documente de studii;
– utilizarea adecvată în context a elementelor F derivare 8 8 X 0,4 scrierea cuvântului derivat pe spațiul corespunzător din text – presă scrisă, audio, video, internet;
– probleme și soluții; dorințe și speranțe;
– derivate cu sufixe adjectivale;
– derivate cu sufixe substantivale;
– substantive şi adjective opuse;
– sinonime.

SCRIERE

2 exerciții/ 50 de minute
activități vizate exercițiul tipul de exercițiu numărul de cuvinte numărul de puncte acordate modalitatea de marcare a răspunsului conținutul vizat
– redactarea şi organizarea adecvată a unor texte informale sau semiformale (e-mail, scrisoare personală), raportate la date și experiențe personale și profesionale (ex. activități, preferințe, hobby-uri, persoane și locuri cunoscute, sfera profesională, educație) sau a unor texte desriptive și a unor eseuri simple;
– descrierea unor experiențe și evenimente;
– exprimarea impresiilor personale, a unor atitudini și reacții față de informații primite sau experiențe personale în mesaje informale (ex. scrisori, e-mailuri) sau formale de bază (ex. mulțumiri, reclamații);
A Interacțiune scrisă (răspuns la și sub formă de: corespondență informală – răspunsuri informative, recomandări, sfaturi, scuze, mulțumiri; corespondență semi-formală – scrisoare adresată unei persoane oficiale, instituții, companii) 70 – 80 10 – elaborarea textelor, pe baza punctelor de sprijin din cerințe, în spațiile libere disponibile;
– candidatul va ţine cont de toate punctele de sprijin indicate în
sfere tematice:
– viaţa la ţară/la oraş;
– cumpărături;
– probleme în oraş;
– sănătate;
– educaţie;
– media și mijloace de comunicare;
– exprimarea și argumentarea simplă a opiniilor cu referire la subiecte de interes general (ex. vizite, călătorii, cărți, filme);
– solicitarea și oferirea de informații, sugestii, recomandări și sfaturi;
– evidențierea punctelor principale și capacitatea de a găsi mijloacele necesare pentru transmiterea mesajului pe teme concrete;
– utilizarea adecvată a unor elemente de gramatică și de vocabular specifice nivelului; conectarea unor enunțuri prin coordonare sau subordonare; indicarea clară a derulării cronologice a unor acțiuni.conectarea unor enunțuri prin coordonare sau subordonare
B
90 – 100 10 – candidatul va ţine cont de toate punctele de sprijin indicate în cerinţe şi/sau input – relaţii interumane/ situaţii conflictuale;
– profesii/servicii;
– călătorii;
– activităţi culturale.

VORBIRE

3 exerciții/ 20 minute
activități vizate exercițiul tipul de exercițiu numărul de minute numărul de puncte acordate funcții comunicative conținutul vizat
– înțelegerea unor întrebări și a unor instrucțiuni din partea examinatorului, referitoare la date personale și la informații generale și oferirea unor răspunsuri adecvate;
– participarea la interacțiunea orală cu un alt candidat, raportată la date și experiențe personale (ex. activități zilnice și profesionale, hobby-uri, educație), pe teme familiare și mai puțin familiare sau din sfera profesională și pe teme abstracte, culturale (ex. filme, cărți, muzică etc.); – descrierea unor situații, probleme; exprimarea de opinii, sugestii și argumentarea acestora; cooperarea pentru găsirea unor soluții; negocierea; exprimarea acordului și a dezacordului; solicitarea opiniei partenerului de dialog;
– participarea la o interacțiune de tip interviu/ consultație (ex. interviu pentru un loc de muncă, servicii, probleme în oraș);
– participarea la o interacțiune cu scopul de a obține bunuri și servicii (ex. călătorii, cazare, alegerea unui produs potrivit, reclamația);
– solicitarea și oferirea de instrucțiuni; obținerea de informații suplimentare;
– utilizarea unor strategii (repetiție, reformulare, verificarea înțelegerii etc.);
– prezentarea unor persoane și a unor activități obișnuite, preferințe sau impresii; a unor evenimente și activități; a unor planuri și intenții; compararea unor evenimente, situații și soluții, ca parte a unei secvențe de producere orală;
– realizarea unei prezentări simple pe un subiect familiar;
A Interacțiune orală cu examinatorul 2 10 salutul; inițierea și menținerea unei conversații; solicitarea și ofeririea de informații, explicații, opinii; exprimarea preferinței, a dorinței, a plăcerii/ neplăcerii; semnalarea neînțelegerii mesajului; solicitarea clarificării; formularea unor ipoteze de eventualitate; exemplificarea; cererea/oferirea și acceptarea/respingerea unei sugestii; anunțarea unui fapt; exprimarea surprizei/a admirației/a nerăbdării; solicitarea/oferirea de indicații, instrucțiuni; exprimarea interdicției; cererea permisiunii; circumlocuția; manifestarea acordului/dezacordului sfere tematice: – viaţa la ţară/la oraş;
– probleme în oraş;
– cumpărături;
– sănătate;
– educaţie;
– media;
– relaţii interumane/ situaţii conflictuale;
– mijloace de comunicare;
– profesii/ servicii;
– călătorii;
– activităţi culturale;
– televiziune.
B Interacțiune orală cu un alt candidat 4 (pentru ambii candidați, împreună)
C Producere orală 3 10 descrierea unor situații, evenimente și experiențe; compararea între situații sau persoane; exprimarea și motivarea atitudinii/ preferinței/ interesului; exprimarea și motivarea opiniei