Back

EXAMEN DE LIMBA ROMÂNĂ CA LIMBĂ STRĂINĂ

Desfășurarea probei orale
- Ghidul candidatului -

Prezentare proba orala B1.pdf

Desfășurarea probei orale

▪Veți susţine proba orală în perechi. Se evaluează un singur candidat doar dacă acesta este singurul prezent la examen la nivelul respectiv.
▪Veți prezenta un un act doveditor cu fotografie (pașaport/ permis de ședere/ carte de identitate/ permis de conducere) pentru ca examinatorul să poată verifica identitatea dumneavoastră.
▪Examinatorul vă va comunica structura și modul de desfășurare a probei
orale.
▪Desfășurarea probei orale
▪Examinatorul desfăşoară prima parte a probei orale (Interacțiune orală cu examinatorul) cu primul candidat, apoi cu al doilea candidat. Prima secţiune a probei orale durează 2 minute pentru fiecare candidat.
▪Pentru a doua secţiune a probei orale, cea de interacțiune orală cu un alt candidat, examinatorul vă va citi o singură dată cerinţele, vă va înmâna apoi
biletul cu subiectul și vă va acorda timpul necesar pentru a parcurge cerinţele din nou, dacă este cazul. Fiecare pereche de candidați are la dispoziţie 4 minute pentru
a produce dialogul, fără timp de pregătire. În situaţia în care este examinat un singur candidat, examinatorul va juca rolul interlocutorului.
▪La final, fiecărui candidat îi este înmânată de către examinator fişa de lucru pentru partea de producere orală, din dosarul aferent. Examinatorul desfăşoară partea de producere orală a probei cu cei doi candidați, pe rând. Fiecare dintre candidați are la dispoziţie 3 minute.
▪La expirarea timpului alocat, examinatorul anunţă încheierea probei orale.
▪Veți fi invitați să completați formularul de feedback pentru întregul examen. Formularele de feedback sunt anonimizate.
*Acesastă broșură conține teme și modele pentru proba orală, nivelurile A1, A2, B1
și B2.

Model, Nivelul B1

SECŢIUNEA 1
Interacțiune orală cu examinatorul
2 minut/candidat

Întrebări din categoria „Informaţii personale” și întrebări legate de temele de
mai jos:

Informaţii personale

• Nume
• Vârstă
• Studii
• Naţionalitate
• Limbi străine cunoscute
• etc

Teme

• Calități morale
• Locuinţa
• Orașul
• Programul zilnic
• Călătorii

Exemplu:
Temă: Programul zilnic
1. Care este programul tău de studiu/lucru zilnic?
2. Care este programul de lucru în țara ta?
3. Ce părere ai despre modalitatea de a lucra de acasă, fără a merge la un birou?
4. Câte zile de vacanță/concediu ai în fiecare an?
5. Ce faci, de obicei, într-o zi liberă?

SECŢIUNEA 2
Interacțiune orală cu un alt candidatl
4 minute/pereche

Teme
• Activități culturale
▪ Relația vânzător/ client
▪ Probleme de sănătate
▪ Activități extrașcolare
▪ Interviu pentru un loc de muncă
▪ Relații interumane
▪ Probleme în oraș
▪ Comunicare
▪ Servicii
▪ Viața la țară
▪ Timp liber

Exemplu:
Temă: Televiziune

Studentul A:
Sunteţi mama/tatăl Studentului B. Credeți că în ultimul timp fiul/fiica dumneavoastră se uită prea mult
la televizor. Purtați o discuție cu el/ea în care să îi spuneți acest lucru și să îi sugerați alte activități
posibile pentru timpul liber.

Studentul B:
Sunteţi fiul/fiica Studentului A. Mama/tatăl dumneavoastră crede că în ultimul timp vă uitați prea mult
timp la televizor. Argumentați comportamentul dumneavoastră și vorbiți despre alte activități pe care
le faceți în timpul liber.

SECŢIUNEA 3
Producere orală
3 minute/candidat

Teme: 
Profesii și servicii
Activități culturale
Cumpărături
Probleme în oraș
Sănătate
Mijloace de comunicare

Educație
Viața la țară și viața în oraș
Media
Călătorii
Situații conflictuale
Televiziune

Exemplu:

1. Alegeţi 2 imagini şi răspundeţi la cerinţele de mai jos:
    • Spuneți la ce activități culturale participă persoanele din imagini.
    • Spuneţi cum credeți că sunt persoanele care participă la aceste activități, ce
profesie au, câți ani au, ce calități au etc.
    • Spuneți care sunt cele mai populare dintre activitățile de mai jos și explicați.

2. Vorbiţi despre activitățile dumneavoastră preferate sau despre ale familiei
dumneavoastră. Spuneți care sunt motivele petru care preferați aceste tipuri de
activități culturale.