Back

Producțiile scrise utilizate ca mostre pentru proba de Scriere, nivelul A2, reprezintă texte reale, redactate de către candidați care au susținut examenul de limba română ca limbă străină.

Textele sunt folosite cu acordul scris al studenților care le-au produs.

Producțiile au fost anonimizate, toate datele de identificare ce ar fi putut duce la recunoașterea autorului sau a destinatarului textului (ex. scrisori personale) fiind îndepărtate. Numele autorilor textelor sau ale destinatarilor acestora au fost înlocuite cu litera X, astfel încât cititorul acestor mostre să nu își creeze impresia că numele respective au lipsit în producțiile inițiale.

Secțiunea de exemplificare a producțiilor scrise este organizată după cum urmează:

  • Sunt prezentate sarcinile care trebuiau rezolvate de către student. Reamintim faptul că ambele sarcini trebuie rezolvate, ele nu sunt opționale.
  • Sunt prezentate cele două texte produse de către un candidat (Candidatul A) în cadrul componentului de Scriere, în forma în care ele au fost realizate (textele sunt scanate după lucrările de examen ale studenților).
  • Sunt prezentate punctele acordate de către Evaluatorul 1 pentru fiecare dintre criteriile de evaluare (maximum 2,5 puncte pentru fiecare criteriu) și pentru fiecare dintre cele două sarcini.
  • Este prezentată analiza producțiilor scrise ale candidatului de către Evaluatorul 1. Analiza cuprinde observațiile Evaluatorului realizate pe parcursul corectării și înscrise în grila de evaluare cu spații libere destinată fiecărui candidat, completate cu argumente care să explice acordarea acestui punctaj.
  • Ultimele două puncte de mai sus se repetă, pentru aceleași producții ale Candidatului A, cu punctele acordate și cu observațiile Evaluatorului 2.
  • Sunt prezentate producțiile unui alt candidat (Candidatul B), în etapele descrise mai sus.

Textele celor doi candidați au fost alese în așa fel încât să reprezinte producții ce se diferențiază din punct de vedere calitativ.   

A1 Scriere – notare și comentarii.

A. Aţi primit următorul mesaj de la un prieten. Spuneţi-i ce credeţi că e bine să facă. (50-60 de cuvinte)

Salut!

Nu ţi-am mai scris de mult timp pentru că am avut multe probleme. Acum am nevoie de sfatul tău. Ştii că luna viitoare termin liceul. Am vrut să merg la facultate, să studiez fizica, dar părinţii mei spun că e mai bine să caut un loc de muncă, să am deja un salariu. Nu vreau să îi supăr, dar vreau mult să studiez. Tu ce crezi că trebuie să fac?

B. Descrieți o zonă frumoasă din țara dumneavoastră. Scrieți: unde se află, ce forme de relief, plante și animale sunt acolo, cum este vremea, ce obiective turistice putem vizita (70-80 de cuvinte).

Candidatul A – 19,5 puncte

Evaluator 1

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Organizare

Acuratețe

Total A

Total

A + B

A

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

9,5

 

 

 

 

19

 

Obs.

 

 

Candidatul A folosește un vocabular adecvat, nu foarte variat și structuri sintactice în special simple, specifice nivelului și tipului de text vizat. Greșelile gramaticale sunt puține și minore, iar semnele de punctuație sunt folosite corect. Candidatul folosește conectori simpli și complecși (în opinia mea, pentru că, dacă), iar textul este coerent. Folosește bine formule de deschidere și de încheiere a textului, care dau textului un plus de naturalețe. Paragrafele sunt corect marcate, așezarea textelor în pagină fiind adecvată. Tema propusă este acoperită integral, deși răspunsul nu este dezvoltat suficient.

 

 

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Organizare

Acuratețe

Total B

B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

9,5

 

Obs.

 

 

Candidatul A folosește un vocabular variat și structuri sintactice simple și complexe, specifice nivelului. Greșelile gramaticale sunt reprezentative pentru structurile specifice nivelului, dar și pentru nivelul A1. Semnele de punctuație sunt folosite corect. Candidatul folosește conectori simpli și complecși (fiindcă, din punctul meu de vedere, de asemenea), iar textul este unitar și coerent. Paragrafele sunt corect marcate, așezarea textelor în pagină fiind adecvată. Temele propuse sunt acoperite în mare măsură, dar nu integral (nu vorbește despre plante), însă prezentarea este complexă, spre deosebire de primul text, unde este ușor expediată.

Evaluator 2

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Organizare

Acuratețe

Total A

Total

A + B

A

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

10

 

 

 

 

20

 

Obs.

 

 

Candidatul A folosește un lexic adecvat, structuri sintactice și forme gramaticale simple, specifice nivelului. Acesta formulează, de cele mai multe ori, enunțuri corecte din punct de vedere gramatical, făcând foarte rar greșeli. Candidatul construiește, în general, enunțuri scurte și complete, iar textele sunt coerente. Se utilizează o gamă destul de variată de conectori (pentru că, în opinia mea). Candidatul acoperă integral tema propusă, răspunsul său fiind relevant în raport cu cerința.

 

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Organizare

Acuratețe

Total B

B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

10

 

Obs.

 

 

Candidatul A folosește un lexic diversificat, structuri sintactice și forme gramaticale simple, specifice nivelului. Acesta formulează, de cele mai multe ori, enunțuri corecte din punct de vedere gramatical, dar în textul al doilea acestea sunt în număr mai mare, fără a împiedica transmiterea mesajului. Candidatul construiește, în general, enunțuri scurte și complete, iar textele sunt coerente. Se utilizează o gamă destul de variată de conectori (fiindcă, deci, de asemenea etc.), unii dintre ei fiind peste nivel. Candidatul acoperă integral temele propuse, răspunsul său fiind relevant în raport cu cerința.

 

Candidatul B – 13 puncte

Evaluator 1

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Organizare

Acuratețe

Total A

Total

A + B

A

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

6,5

 

 

 

 

13

 

Obs.

 

 

Candidatul B folosește structuri sintactice și elemente de vocabular specifice nivelului.  Nu încearcă să folosească structuri mai complexe, iar greșelile de gramatică sunt pe structuri de nivelul A2. Face și câteva greșeli de ortografie. Candidatul folosește formule introductive și de încheiere specifice mesajului, dar nu marchează paragrafele și așezarea textelor în pagină nu este întotdeauna adecvată. Candidatul tratează tema propusă, răspunsul fiind relevant în raport cu inputul și cu cerința.

 

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Organizare

Acuratețe

Total B

B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

7

 

Obs.

 

 

Candidatul B folosește rar elemente de vocabular specifice nivelului și se bazează mai mult pe vocabularul specific nivelului A1.  Nu încearcă să folosească structuri mai complexe, iar greșelile de gramatică sunt pe structuri de nivelul A2, dar și de nivelul A1. Face și câteva greșeli de ortografie și uneori utilizează litera mare și atunci când nu este cazul. Așezarea textului în pagină nu este adecvată, paragrafele nefiind folosite. Uneori frazele devin incoerente. Candidatul atinge toate temele propuse, însă răspunsul este doar parțial relevant în raport cu cerința.

Evaluator 2

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Organizare

Acuratețe

Total A

Total

A + B

A

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

7

 

 

 

 

14

 

Obs.

 

Candidatul B stăpânește un vocabular suficient de dezvoltat pentru a scrie despre teme familiare și situații concrete. Folosește forme gramaticale și elemente lexicale simple, mai degrabă de nivelul A1. Greșelile gramaticale împiedică uneori transmiterea mesajului, iar cele de ortografie și de punctuație sunt rare. Candidatul formulează enunțuri simple și scurte, de cele mai multe ori complete, folosind doar conectori simpli (și, pentru că). Textul e uneori incoerent. Așezarea în pagină e adecvată. Candidatul acoperă în mare măsură temele propuse, dar primul text e parțial relevant în raport cu cerința (candidatul nu a înțeles prea bine conținutul e-mailului la care trebuie să răspundă).

 

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Organizare

Acuratețe

Total B

B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

7

 

Obs.

 

Candidatul B folosește forme gramaticale și elemente lexicale simple, majoritatea specifice nivelului A1. Greșelile gramaticale  împiedică uneori transmiterea mesajului, iar cele de ortografie și de punctuație sunt rare. Candidatul formulează enunțuri simple și scurte, folosind doar conectori simpli (și, pentru că). Așezarea în pagină nu e adecvată, textul e bloc. Candidatul acoperă în mare măsură temele propuse.