Back

Examen de limba română ca limbă străină – Nivelul A2

Prezentare generală

Componente Timp (recomandat) Număr de exerciții/sarcini Număr de itemi Număr de puncte acordate Demonstrează că un candidat poate …
Ascultare 15 minute 4 20 20 să înțeleagă informații simple din texte scurte, reprezentând situații de comunicare familiare, atunci când se vorbește rar și cu claritate.
Citire 35 minute 4 20 20 să înțeleagă cuvinte-cheie, informații specifice și detalii din texte simple și scurte.
Elemente de construcție a comunicării 35 minute 5 40 20 să înțeleagă construcția sintactică a unui text și sensul său global și să utilizeze corect în context structurile gramaticale și elementele de vocabular specifice nivelului.
Scriere 40 minute 2 20 să redacteze şi să organizeze adecvat texte scurte și simple, raportate la date și experiențe personale.
Vorbire 15 minute 3 20 să răspundă la întrebări simple și directe, legate de informații personale; să descrie în enunțuri simple imagini pe teme familiare; să exprime și să explice preferința/atitudinea și să realizeze comparații; să interacționeze într-un mod simplu, pe teme familiare, în situații comune, previzibile.

Examen de limba română ca limbă străină – Nivel A2

Conținut, structură, notare

ASCULTARE

4 exerciții/ 20 de itemi/ 15 minute
activități vizate exercițiul tipul de exercițiu numărul de itemi tipul de text numărul de puncte acordate modalitatea de marcare a răspunsului
– înțelegerea unor cuvinte și expresii în relație cu arii de interes imediat (ex. informații personale, activitate profesională, preferințe, hobby-uri, geografie locală) sau dintr-o conversație simplă (ex. la cumpărături, la gară, la medic); A alegere multiplă cu imagini 5 5 dialoguri scurte 5 încercuirea literei corespunzătoare variantei corecte
– înțelegerea unor instrucțiuni simple, a unor recomandări și sarcini care trebuie îndeplinite (ex. în situații când se joacă un sport, se gătește, se face curățenie, se călătorește, se primesc indicații privind locația sau direcția de deplasare); B potrivire multiplă cu imagini 5 1 dialog informal 5 înscrierea literei imaginii alese în caseta corespunzătoare
– înțelegerea unor anunțuri, înregistrări audio (ex. la gară, la aeroport, la supermarket); C adevărat/fals 5 1 text compact 5 înscrierea literelor A sau F în casetele numerotate
– înțelegerea acordului/ dezacordului dintre participanții la un dialog și a exprimării foarte simple a unor argumente;
– înțelegerea informațiilor esențiale din știri legate de subiecte familiare.
D alegere multiplă cu text 5 1 text compact 5 încercuirea literei corespunzătoare variantei corecte

CITIRE

4 exerciții/ 20 de itemi/ 30 de minute
activități vizate exercițiul tipul de exercițiu numărul de itemi tipul de text numărul de puncte acordate modalitatea de marcare a răspunsului
– înțelegerea informațiilor simple (ex. referitoare la: nume, formule simple de adresare scrisă, loc, timp) dintr-un mesaj (ex. mesaj pe telefon, e-mail, ilustrată) sau anunț; A alegere multiplă 5 5 mesaje/ anunțuri scurte 5 încercuirea literei corespunzătoare variantei corecte
– înțelegerea indicațiilor și a informațiilor simple legate de orientare, timp, locație, preț din materiale precum: hărți, ghiduri, broșuri, reclame, în locuri și situații familiare (ex. magazine, hoteluri, restaurante); B potrivire multiplă (un cuvânt cu un text) 5 6 texte scurte (prezentări sau descrieri) 5 înscrierea literei textului ales în caseta corespunzătoare
– înțelegerea unor cuvinte, sintagme și enunțuri scurte din texte simple de interes personal (ex. știri scurte despre muzică, sport, călătorii), acompaniate uneori de imagini; C adevărat/fals 5 1 text compact (text informativ, mesaj, postare) 5 înscrierea literelor A sau F în casetele numerotate
– înțelegerea instrucțiunilor de ghidare simple (ex. a merge dintr-un loc în altul); – înțelegerea unor cuvinte, sintagme și enunțuri scurte dintr-o prezentare personală simplă (ex. profesia, activități curente, hobby-uri). D alegere multiplă 5 1 text compact (text informativ, mesaj, scrisoare) 5 încercuirea literei corespunzătoare variantei corecte

ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII

A. Gramatică
3 exerciții/ 30 de itemi/ 20 de minute
activități vizate exercițiul tipul de exercițiu numărul de itemi numărul de puncte acordate modalitatea de marcare a răspunsului conținutul vizat
– înțelegerea construcției sintactice a enunțurilor simple; A alegere multiplă 10 10 X 0,5 scrierea literei corespunzătoare în spațiul liber din text – articolul: definit și nedefinit; – substantivul: genul și numărul, cazul: nominativ, acuzativ fără morfem; genitiv/dativ – cu nume proprii; – adjectivul: calificativ cu 4 forme, pronominal nehotărât, posesiv, negativ și interogativ, gradul de comparație (comparativ de superioritate);
– gestionarea și controlul unei arii limitate de forme și structuri gramaticale, specifice nivelului; B completarea spațiilor libere cu forma corectă a cuvintelor date în paranteză 10 10 x 0,5 scrierea unor cuvinte în spațiile libere din text – pronumele: personal, posesiv, negativ și interogativ; pronumele de politețe; – verbul: prezent, perfect compus, viitor literar, viitor popular – persoanele I și a II-a, conjunctiv prezent – persoanele I și a II-a, imperativ – plural, a-i plăcea, expresiile stării, verbe cu pronume reflexive – prezent;
– gestionarea regulilor ortografice de bază (ex. scrierea cu literă mare, separarea adecvată a cuvintelor) și a punctuației specifice nivelului. C completarea spațiilor libere cu cuvinte care nu sunt date 10 10 x 0,5 scrierea unor cuvinte în spațiile libere din text – numeralul cardinal; – adverbul interogativ; de loc, de timp, de mod; – prepoziții simple cu acuzativ; – conjuncții coordonatoare și subordonatoare simple (și, sau, dar, că, să, pentru că, dacă).
B. Vocabular
2 exerciții/ 10 itemi/ 10 minute
activități vizate exercițiul tipul de exercițiu numărul de itemi numărul de puncte acordate modalitatea de marcare a răspunsului conținutul vizat
– gestionarea și controlul unei arii limitate de cuvinte și expresii, specifice nivelului; D alegere multiplă 5 5 X 0,5 scrierea literei corespunzătoare în spațiul liber din text sfere lexicale:
– saluturi, formule de adresare;
– țări, limbi;
– zile, luni, ore;
– vremea;
– informații personale; caracteristici personale; educație; profesii;
– înțelegerea sensului global al textului și a informațiilor specifice din acesta și utilizarea adecvată în context a elementelor de vocabular specifice nivelului. E completare de spații libere cu cuvinte date la forma corectă 5 5 X 0,5 scrierea cuvântului ales pe spațiul liber din text – părțile corpului, igienă personală, sănătate;
– îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii; culori;
– locuința;
– mâncare și băutură;
– activități zilnice; sporturi și activități pentru timpul liber; vacanțe; natură;
– orașul; mijloace de transport.

SCRIERE

2 exerciții / 30 de minute
activități vizate exercițiul tipul de exercițiu numărul de cuvinte numărul de puncte acordate modalitatea de marcare a răspunsului conținutul vizat
– redactarea şi organizarea adecvată a unor texte scurte și simple, raportate la date și experiențe personale (ex. activități, preferințe, hobby-uri); A Interacțiune scrisă (răspuns la: mesaj, carte poștală, postare, e-mail) 30 – 40/td> 10 – elaborarea textelor, pe baza punctelor de sprijin din cerințe, în spațiile libere disponibile; sfere tematice:
– familia;
– profesii;
– vremea;
– casa;
– mâncare și băutură;
– activități zilnice;
– solicitarea și oferirea de informații și detalii personale simple;
– utilizarea adecvată a unor elemente de gramatică și de vocabular specifice nivelului.
B Producere scrisă (text de tip descriptiv – descriere de persoane, camere, obiecte etc.; sau narativ – program zilnic, vacanțe, timp liber) 50 – 60 10 – candidatul va ţine cont de toate punctele de sprijin indicate în cerinţe şi/sau input – mijloace de transport;
– destinații de vacanță;
– îmbrăcăminte;
– timp liber;
– descriere de persoane;
– orașul.

VORBIRE

  3 exerciții/ 15 minute  
activități vizate exercițiul tipul de exercițiu numărul de minute numărul de puncte acordate funcții comunicative conținutul vizat
– înțelegerea unor întrebări și a unor instrucțiuni simple din partea examinatorului și oferirea unor răspunsuri simple;   – participarea la interacțiunea socială de bază (saluturi, prezentarea personală simplă);   – participarea la o interacțiune orală simplă, raportată la date și experiențe personale (ex. activități, preferințe, hobby-uri, mâncare), cu posibilitatea utilizării unor strategii specifice (repetiție, reformulare, verificarea înțelegerii etc.);   – participarea la o situație tranzacțională simplă (ex. la magazin), solicitarea și oferirea de obiecte și de informații simple, implicând cantități, prețuri, timp etc.;   – structurarea coerentă a răspunsurilor;   – utilizarea adecvată a unor elemente de gramatică și de vocabular specifice nivelului.     A       Interacțiune orală cu examinatorul 1           10       salutul; inițierea și menținerea unei conversații; solicitarea și ofeririea de informații, explicații, opinii; exprimarea preferinței, a dorinței, a plăcerii/ neplăcerii; a nevoii; semnalarea neînțelegerii mesajului; solicitarea repetării unui enunț; solicitarea clarificării   sfere tematice:   – familia; – profesii; – vremea; – casa; – mâncare și băutură; – activități zilnice; – mijloace de transport; – destinații de vacanță; – îmbrăcăminte; – timp liber; – descriere de persoane; – orașul.    
    B   Interacțiune orală cu un alt candidat 3 (pentru ambii candidați, împreună)
    C     Producere orală     2     10 descrierea simplă a unor situații și persoane; exprimarea atitudinii/ preferinței; exprimarea simplă a opiniei; exprimarea nevoii