Back

Examen de limba română ca limbă străină
Nivelul B1. Ce se testează (pe scurt)

Ce se testeaza (pe scurt). Nivel B1

Descrierea minimala a limbii romane.B1

Vocabular

– oraşul (părți ale orașului, locuri din oraș,
caracteristici ale orașului, mijloace de transport,
probleme în oraș, la cumpărături)
– viața la țară și la oraș
– locuinţa (tipuri de locuințe, facilităţi, obiecte și
aparate casnice, forme și culori, activități casnice,
imobiliare)
– mediul profesional (profesii, locuri de muncă,
calități)
– timp liber, vacanțe și călătorii
– sistemul de educație, materii, documente de studii
– presă scrisă, audio și video
– probleme și soluții; dorințe și speranțe
– derivate cu sufixe adjectivale
– derivate cu sufixe substantivale
– substantive şi adjective opuse
– sinonime

Gramatică

– articolul posesiv-genitival (al, a, ai, ale)
– articolul demonstrativ (cel, cea, cei, cele)
– prezent (categorii speciale – a crea, a întârzia, a apăsa)
– conjunctiv (construcția ca … să)
– reflexiv (se spune, se crede; se consumă, se gătește)
– imperativ cu pronume
– imperfect (mergeam, studiai, lucra, ne duceam)
– condiţional prezent (aș cumpăra, ar trebui)
– infinitivul (cu și fără a)
– diateza pasivă (este citit, a fost invitat)
– adjectivul antepus (frumosul oraş)
– pronumele relativ (care), inclusiv cu prepoziții
– pronumele în Acuzativ (mă, te, îl, o, …)
– pronumele în Dativ (îmi, îţi, îi, …)
– vorbirea directă/indirectă
– pronumele posesiv: al meu, al tău, al lui
– pronumele nehotărâte: orice, oricine, unul, altul
– expresii de timp (în timp ce, în vreme ce)
– asocierea (atât …, cât și; nu numai …, ci și; în plus; pe
lângă)
– concesia (deşi, chiar dacă, cu toate că, totuși, în ciuda)
– coordonarea adversativă (ci)
– cauza (din cauză că, fiindcă, deoarece, căci)
– consecința (așa/atât de …, încât/că)

Vorbire/ Exprimare liberă și conversație

(Temele sunt valabile și pentru componentul Scriere)

– activităţi culturale
– cumpărături
– sănătate
– educaţie
– media
– relaţii interumane/situaţii conflictuale
– probleme în oraş
– mijloace de comunicare
– profesii/servicii
– viaţa la ţară/la oraş
– călătorii
– televiziune

Scriere

Tipuri de compoziții

A. (70 – 80 de cuvinte)
– corespondență informală (răspunsuri informative,
recomandări, sfaturi, mulțumiri)
– corespondență semi-formală (scrisoare adresată
unei persoane oficiale, instituții, companii)
– text publicitar (orașe și locuri din oraș, produse și
servicii, activități culturale)


B. (90 – 100 de cuvinte)
– prezentare (locuri, personalități)
– naraţiune (călătorii,evenimente, planuri,
întâmplări)
– eseuri simple (motivarea unor opțiuni, exprimarea
unui punct de vedere legat de teme familiare,
concrete)