Back

Examen de limba română ca limbă străină – Nivelul A1

Prezentare generală

Componente Timp (recomandat) Număr de exerciții/sarcini Număr de itemi Număr de puncte acordate Demonstrează că un candidat poate …
Ascultare 15 minute 4 20 20 să înțeleagă informații simple din texte scurte, reprezentând situații de comunicare familiare, atunci când se vorbește rar și cu claritate.
Citire 30 minute 4 20 20 să înțeleagă cuvinte-cheie, informații specifice și detalii din texte simple și scurte.
Elemente de construcție a comunicării 30 minute 5 40 20 să înțeleagă construcția sintactică a unui text și sensul său global și să utilizeze corect în context structurile gramaticale și elementele de vocabular specifice nivelului.
Scriere 30 minute 2 20 să redacteze şi să organizeze adecvat texte scurte și simple, raportate la date și experiențe personale.
Vorbire 15 minute 3 20 să răspundă la întrebări simple și directe legate de informații personale; să descrie în enunțuri foarte simple imagini pe teme familiare; să interacționeze într-un mod foarte simplu, pe teme familiare.

Conținut, structură, notare

ASCULTARE

4 exerciții/ 20 de itemi/ 15 minute
activități vizate exercițiul tipul de exercițiu numărul de itemi tipul de text numărul de puncte acordate modalitatea de marcare a răspunsului
– recunoașterea informațiilor concrete (ex. referitoare la loc, timp, preț etc.) în contextul vieții de zi cu zi; A alegere multiplă cu imagini 5 5 dialoguri scurte 5 încercuirea literei corespunzătoare variantei corecte
– înțelegerea informațiilor simple în situații predictibile (ex. călătorii, tururi ghidate, indicații privind direcția și locația); B potrivire multiplă cu imagini 5 1 dialog informal 5 înscrierea literei imaginii alese în caseta corespunzătoare
– înțelegerea unor instrucțiuni simple, anunțuri, înregistrări audio; C potrivire multiplă cu text 5 5 dialoguri sau texte scurte 5 înscrierea literei corespunzătoare opțiunii alese în caseta numerotată
– înțelegerea unor cuvinte și sintagme dintr-o prezentare personală simplă (ex. profesia, activități curente, hobby-uri) sau dintr-o conversație simplă, de tip tranzacțional (ex. între un client și un chelner). D adevărat/fals 5 1 text compact 5 înscrierea literelor A sau F în casetele numerotate

CITIRE

4 exerciții/ 20 de itemi/ 30 de minute
activități vizate exercițiul tipul de exercițiu numărul de itemi tipul de text numărul de puncte acordate modalitatea de marcare a răspunsului
– înțelegerea informațiilor simple (ex. referitoare la: nume, formule simple de adresare scrisă, loc, timp) dintr-un mesaj (ex. mesaj pe telefon, e-mail, ilustrată) sau anunț; A alegere multiplă 5 5 mesaje/ anunțuri scurte 5 încercuirea literei corespunzătoare variantei corecte
– înțelegerea indicațiilor și a informațiilor simple legate de orientare, timp, locație, preț din materiale precum: hărți, ghiduri, broșuri, reclame, în locuri și situații familiare (ex. magazine, hoteluri, restaurante); B potrivire multiplă (un cuvânt cu un text) 5 6 texte scurte (prezentări sau descrieri) 5 înscrierea literei textului ales în caseta corespunzătoare
– înțelegerea unor cuvinte, sintagme și enunțuri scurte din texte simple de interes personal (ex. știri scurte despre muzică, sport, călătorii), acompaniate uneori de imagini; C adevărat/fals 5 1 text compact (text informativ, mesaj, postare) 5 înscrierea literelor A sau F în casetele numerotate
– înțelegerea instrucțiunilor de ghidare simple (ex. a merge dintr-un loc în altul); – înțelegerea unor cuvinte, sintagme și enunțuri scurte dintr-o prezentare personală simplă (ex. profesia, activități curente, hobby-uri). D alegere multiplă 5 1 text compact (text informativ, mesaj, scrisoare) 5 încercuirea literei corespunzătoare variantei corecte

ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII

A. Gramatică
3 exerciții/ 30 de itemi/ 20 de minute
activități vizate exercițiul tipul de exercițiu numărul de itemi numărul de puncte acordate modalitatea de marcare a răspunsului conținutul vizat
– înțelegerea construcției sintactice a enunțurilor simple; A alegere multiplă 10 10 X 0,5 scrierea literei corespunzătoare în spațiul liber din text – articolul: definit și nedefinit; – substantivul: genul și numărul, cazul: nominativ, acuzativ fără morfem; genitiv/dativ – cu nume proprii; – adjectivul: calificativ cu 4 forme, pronominal nehotărât, posesiv, negativ și interogativ, gradul de comparație (comparativ de superioritate);
– gestionarea și controlul unei arii limitate de forme și structuri gramaticale, specifice nivelului; B completarea spațiilor libere cu forma corectă a cuvintelor date în paranteză 10 10 x 0,5 scrierea unor cuvinte în spațiile libere din text – pronumele: personal, posesiv, negativ și interogativ; pronumele de politețe; – verbul: prezent, perfect compus, viitor literar, viitor popular – persoanele I și a II-a, conjunctiv prezent – persoanele I și a II-a, imperativ – plural, a-i plăcea, expresiile stării, verbe cu pronume reflexive – prezent;
– gestionarea regulilor ortografice de bază (ex. scrierea cu literă mare, separarea adecvată a cuvintelor) și a punctuației specifice nivelului. C completarea spațiilor libere cu cuvinte care nu sunt date 10 10 x 0,5 scrierea unor cuvinte în spațiile libere din text – numeralul cardinal; – adverbul interogativ; de loc, de timp, de mod; – prepoziții simple cu acuzativ; – conjuncții coordonatoare și subordonatoare simple (și, sau, dar, că, să, pentru că, dacă).
B. Vocabular
2 exerciții/ 10 itemi/ 10 minute
activități vizate exercițiul tipul de exercițiu numărul de itemi numărul de puncte acordate modalitatea de marcare a răspunsului conținutul vizat
– gestionarea și controlul unei arii limitate de cuvinte și expresii, specifice nivelului; D alegere multiplă 5 5 X 0,5 scrierea literei corespunzătoare în spațiul liber din text sfere lexicale:
– saluturi, formule de adresare;
– țări, limbi;
– zile, luni, ore;
– vremea;
– informații personale; caracteristici personale; educație; profesii;
– înțelegerea sensului global al textului și a informațiilor specifice din acesta și utilizarea adecvată în context a elementelor de vocabular specifice nivelului. E completare de spații libere cu cuvinte date la forma corectă 5 5 X 0,5 scrierea cuvântului ales pe spațiul liber din text – părțile corpului, igienă personală, sănătate;
– îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii; culori;
– locuința;
– mâncare și băutură;
– activități zilnice; sporturi și activități pentru timpul liber; vacanțe; natură;
– orașul; mijloace de transport.

SCRIERE

2 exerciții / 30 de minute
activități vizate exercițiul tipul de exercițiu numărul de cuvinte numărul de puncte acordate modalitatea de marcare a răspunsului conținutul vizat
– redactarea şi organizarea adecvată a unor texte scurte și simple, raportate la date și experiențe personale (ex. activități, preferințe, hobby-uri); A Interacțiune scrisă (răspuns la: mesaj, carte poștală, postare, e-mail) 30 – 40 10 – elaborarea textelor, pe baza punctelor de sprijin din cerințe, în spațiile libere disponibile; sfere tematice: – familia; – profesii; – vremea; – casa; – mâncare și băutură; – activități zilnice;
– solicitarea și oferirea de informații și detalii personale simple; – utilizarea adecvată a unor elemente de gramatică și de vocabular specifice nivelului. B Producere scrisă (text de tip descriptiv – descriere de persoane, camere, obiecte etc.; sau narativ – program zilnic, vacanțe, timp liber) 50 – 60 10 – candidatul va ţine cont de toate punctele de sprijin indicate în cerinţe şi/sau input – mijloace de transport; – destinații de vacanță; – îmbrăcăminte; – timp liber; – descriere de persoane; – orașul.

VORBIRE

  3 exerciții/ 15 minute  
activități vizate exercițiul tipul de exercițiu numărul de minute numărul de puncte acordate funcții comunicative conținutul vizat
– înțelegerea unor întrebări și a unor instrucțiuni simple din partea examinatorului și oferirea unor răspunsuri simple;   – participarea la interacțiunea socială de bază (saluturi, prezentarea personală simplă);   – participarea la o interacțiune orală simplă, raportată la date și experiențe personale (ex. activități, preferințe, hobby-uri, mâncare), cu posibilitatea utilizării unor strategii specifice (repetiție, reformulare, verificarea înțelegerii etc.);   – participarea la o situație tranzacțională simplă (ex. la magazin), solicitarea și oferirea de obiecte și de informații simple, implicând cantități, prețuri, timp etc.;   – structurarea coerentă a răspunsurilor;   – utilizarea adecvată a unor elemente de gramatică și de vocabular specifice nivelului.     A       Interacțiune orală cu examinatorul 1           10       salutul; inițierea și menținerea unei conversații; solicitarea și ofeririea de informații, explicații, opinii; exprimarea preferinței, a dorinței, a plăcerii/ neplăcerii; a nevoii; semnalarea neînțelegerii mesajului; solicitarea repetării unui enunț; solicitarea clarificării   sfere tematice:   – familia; – profesii; – vremea; – casa; – mâncare și băutură; – activități zilnice; – mijloace de transport; – destinații de vacanță; – îmbrăcăminte; – timp liber; – descriere de persoane; – orașul.    
    B   Interacțiune orală cu un alt candidat 3 (pentru ambii candidați, împreună)
    C     Producere orală     2     10 descrierea simplă a unor situații și persoane; exprimarea atitudinii/ preferinței; exprimarea simplă a opiniei; exprimarea nevoii