Back

Site-ul http://roexam.com este creat și administrat de către Consorțiul UBB-ICR pentru Testarea Românei ca Limbă Străină, administrat, din punct de vedere financiar, de către Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, CIF 4305849, cu sediul în Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084, Cluj-Napoca, România, tel: +40 264 405 300. Prin accesarea, vizitarea, solicitarea și utilizarea website-ului roexam.com și a serviciilor puse la dispoziţie prin roexam.com, denumit în continuare și Site, dumneavoastră, în calitate de utilizator, vă exprimaţi explicit acordul privind Termenii și Condiţiile de utilizare.

TERMENI ȘI CONDIŢII DE UTILIZARE

Consorțiul UBB-ICR pentru Testarea Românei ca Limbă Străină (numit în continuare Consorțiul UBB-ICR) oferă acces liber la Site și vă autorizează, (pentru anumite secţiuni, prin contul și parola dobândite la înregistrarea în Site), să vizualizaţi, să imprimaţi și să transmiteţi informaţii existente pe Site doar în scopuri personale, noncomerciale.

 1. ACCES ȘI DISPONIBILITATE

Utilizatorul folosește site-ul roexam.com și serviciile puse la dispoziţie de acesta pe riscul propriu, Consorțiul UBB-ICR fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/ vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizarii informaţiilor de pe site.

Consorțiul UBB-ICR nu este răspunzător de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.

Informaţiile publicate corespund realitaţii la momentul înscrierii lor pe Site sau la momentul actualizarii diverselor pagini ale Site-ului.

Utilizarea site-ului roexam.com și a serviciilor sale cade în responsabilitatea exclusivă a utilizatorului în privinţa corectitudinii datelor înregistrate, de care depinde efectuarea serviciilor.

Utilizatorul este de acord să își asume întreaga responsabilitate pentru activitățile/acțiunile desfășurate pe site-ul roexam.com.

Efectuarea de operaţiuni neautorizate asupra site-ului roexam.com și tentativa de efectuare a acestora (incluzând, dar fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informaţii în vederea comercializării lor, blocarea accesului etc.) sunt interzise și atrag după sine răspunderea civilă sau penală.

Consorțiul UBB-ICR va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autoritaţile pentru prevenirea sau împiedicarea oricărei situaţii de tipul:

 • Copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest site pentru utilizarea lor în scopuri comerciale;
 • Încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și a informaţiilor publicate, sau încercarea de a acţiona în acest scop;
 • Încercarea de a scana, sonda sau testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua Consorțiului UBB-ICR, a reţelei Consorțiului UBB-ICR sau accesarea oricăror servere sau servicii din reţeaua Consorțiului UBB-ICR care nu sunt publice, fără autorizaţie;
 • Încercarea de a interveni în funcţionarea serverelor de hosting sau în reţeaua Consorțiului UBB-ICR prin orice mijloace;
 • Folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Consorțiul UBB-ICR își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parţial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziţie prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.

Consorțiul UBB-ICR nu este răspunzător faţă de utilizator, orice terţă persoană fizică sau juridică sau instituţie pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

Consorțiului UBB-ICR poate schimba în orice moment conţinutul si condiţiile de utilizare a site-ului. Noile condiţii devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscrierea în acest site și nu au caracter retroactiv.

 1. DREPTURI DE AUTOR, MARCA ȘI PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Dreptul de copyright pentru informaţiile existente pe site-ul roexam.com este deţinut de Consorțiul UBB-ICR sau de către partenerii săi. Aceasta înseamnă că niciun material de pe site-ul roexam.com nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară explicită, prin acord scris obţinut de la Consorțiul UBB-ICR și/sau partenerii săi.

Conţinutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe site-ul roexam.com sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea Consorțiului UBB-ICR sau a clienţilor săi.

Este interzisă crearea de legături cu acest Site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situaţiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul său scris, explicit, Consorțiul UBB-ICR nu își asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care site-ul roexam.com ar putea fi legat, pentru materialele postate pe site-ul roexam.com de către alte persoane decât cele autorizate de Consorțiul UBB-ICR și își rezervă dreptul de a solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare a oricărei acţiuni de acest tip, care nu are acordul său explicit.

Consorțiul UBB-ICR sau terţe părţi pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături (linkuri) către alte pagini sau resurse web. Consorțiul UBB-ICR nu garantează, nu este și nu poate fi făcut responsabil in niciun fel de disponibilitatea acestora, de forma, conţinutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. Consorțiul UBB-ICR nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informaţiile, conţinutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziţie de site-urile respective.

Pe site-ul roexam.com pot fi prezente reclame cu/fără legături către pagini ale unor terţe părţi, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informaţiile furnizate unor pagini externe nu se află sub controlul Consorțiului UBB-ICR și orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părţi a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau a informaţiilor puse la dispoziţie de Consorțiul UBB-ICR prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislaţia românească sau internaţională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acţiuni.

Consorțiul UBB-ICR își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea și utilizarea site-ului roexam.com și de a solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare a persoanelor implicate, dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a conţinutului său, a securităţii acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita Consorțiul UBB-ICR sau partenerii săi, produsele, serviciile și angajaţii acestora.

Orice eventual litigiu în legătură cu site-ul roexam.com este de competenţa instanţelor de drept comun din România.

 1. Ce date personale colectăm și de ce le colectăm

Când vă înscrieți pentru a susține un examen la noi, vă vom cere să ne furnizați informații, inclusiv numele, prenumele, data nașterii, sexul (masculin sau feminin), date de contact (adresa poștală, adresa de e-mail, numărul de telefon), țara în care aveți adresa permanentă, țara de origine (dacă este diferită de cea în care aveți adresa permanentă), limba maternă și limba principală de educație, studii absolvite, ocupația sau domeniul de studii, date privind starea de sănătate (numai în cazul solicitării susținerii examenului în circumstanțe speciale); semnătura olografă și semnătura electronică (numai în cazul în care va fi necesară completarea unor formulare online), informații opționale despre cont, cum ar fi numele de utilizator și parola. Vom folosi aceste informații în mai multe scopuri, cum ar fi:

 • procesarea plăților și prevenirea fraudelor;
 • inițializarea contului pentru site-ul nostru;
 • respectarea tuturor obligațiilor legale pe care le avem, cum ar fi calcularea impozitelor (taxelor);
 • îmbunătățirea ofertelor pentru activitatea de evaluare;
 • trimiterea mesajelor de marketing, dacă alegeți să le primiți;
 • scopuri de cercetare, de creare și de administrare a examenelor:
  • producerea și livrarea de: materiale de examinare (itemi și sarcini de producere orală și scrisă); scheme de notare și instrucțiuni de evaluare; certificate de competență lingvistică;
  • producerea de publicații și resurse care să ajute candidații în pregătirea pentru examene;
  • investigarea posibilelor acuzații de comportament inadecvat în timpul susținerii examenelor;
  • asigurarea facilităților necesare pentru candidații cu nevoi speciale;
  • verificarea identității candidaților în vederea prevenirii posibilelor fraude;
  • gestionarea plângerilor și a reclamațiilor de orice natură;
  • înțelegerea nevoilor candidaților;
  • efectuarea de analize statistice;
  • cercetarea în domeniul examinării, în vederea îmbunătățirii serviciilor de evaluare;
  • instruirea colaboratorilor organizației (profesori, examinatori, evaluatori);
  • trimiterea de informații despre examenele susținute;
  • răspunsul la cereri.
 • Dacă creați un cont, vă vom stoca numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, care vor fi folosite la finalizarea unor activități de evaluare viitoare.

În general, stocăm informații despre dumneavoastră doar atât timp cât avem nevoie de acestea în scopurile pentru care le colectăm și le folosim, dar nu le mai păstrăm în continuare dacă nu suntem obligați din punct de vedere legal. De exemplu, vom stoca informațiile despre examenele susținute timp de XX ani, în scopuri fiscale, contabile și statistice. Ele includ numele, adresa de e-mail, țara în care aveți adresa permanentă, țara de origine (dacă este diferită de cea în care aveți adresa permanentă), limba maternă și limba principală de educație, studii absolvite, ocupația sau domeniul de studii, data nașterii, sexul, starea de sănătate (numai în cazul solicitării susținerii examenului în circumstanțe speciale).

De asemenea, vom stoca comentarii sau recenzii, dacă alegeți să le lăsați.

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 679/2016 (GDPR), Consorțiul UBB-ICR are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. Clientul nu este obligat să furnizeze aceste date, însă refuzul determină imposibilitatea onorării serviciilor de evaluare. Totodată, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.

Dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați despre modificările care au survenit. De asemenea, dacă doriți ștergerea datelor dumneavoastră din baza noastră de date, vă rugăm să solicitați aceasta prin orice modalitate de contact.

Garantăm confidențialitatea datelor: nu vom furniza nicio informație (nume, adresă, număr de telefon, rezultatul obținut la examen etc.) unor terțe părți, fără acordul dumneavoastră explicit sau fără ca dumneavoastră să solicitați acest lucru.

Datele personale ale clienților vor putea fi transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Este interzisă furnizarea de date false sau incomplete când se realizează înscrierea la examen; în cazul în care acest lucru se întâmplă, ne rezervăm dreptul de a întreprinde măsuri legale împotriva persoanelor în cauză.

Consorțiul UBB-ICR poate colecta date cu caracter personal, dar numai cu acordul dvs. și doar dacă datele sunt furnizate voluntar.

Politica de confidenţialitate se supune legislaţiei române și a UE. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei de către Consorțiul UBB-ICR. În cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere în termenul menţionat, litigiul va fi înaintat pentru soluționare instanţei judecătorești competente, din aceeași structură administrativă cu Consorțiul UBB-ICR.

 1. COMENTARII

Când vizitatorii lasă comentarii pe site, colectăm datele arătate în formularele de comentarii, dar și adresa IP a vizitatorului și șirul agenților utilizatori din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spamului.

Un șir făcut anonim (numit și un hash), creat din adresele tale de e-mail, poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl folosești. Politica de confidențialitate a serviciului Gravatar este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/. După aprobarea comentariului, fotografia ta de profil este vizibilă pentru public lângă comentariul tău.

Comentariile vizitatorilor pot fi verificate printr-un serviciu automat de detectare a spamului.

 1. MEDIA

Dacă încarci imagini pe site-ul web, ar trebui să eviți încărcarea imaginilor care au incluse date de locație înglobate (EXIF GPS). Vizitatorii site-ului web pot descărca și extrage toate datele despre locație din imaginile de pe site.

 1. COOKIE-URI

Dacă lași un comentariu pe site-ul nostru, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, a adresei de e-mail și a site-ului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.

Dacă ai un cont și te autentifici în acest site, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când închizi navigatorul.

Când te autentifici, vom seta și câteva cookie-uri pentru a-ți salva informațiile de autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectezi „Ține-mă minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.

Dacă editezi sau publici un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în navigatorul tău. Acest cookie nu include date personale și indică pur și simplu ID-ul articolului pe care tocmai l-ai editat. El expiră după 1 zi.

 1. CONȚINUT ÎNGLOBAT de pe alte site-uri web

Articolele din acest site pot include conținut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte site-uri web se comportă exact ca și cum vizitatorii ar vizualiza un alt site web.

Aceste site-uri web pot să colecteze date despre dumneavoastră, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară de la părți terțe și să vă monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să vă urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat, dacă aveți un cont și sunteți autentificat în acel site web.

 1. CÂT TIMP VĂ PĂSTRĂM DATELE

Dacă lăsați un comentariu, comentariul și metadatele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. Așa putem recunoaște și aproba automat toate comentariile următoare, în loc să le ținem într-o coadă pentru moderare.

Pentru utilizatorii (dacă există) care se înregistrează pe site-ul nostru web, stocăm și informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale oricând (dar nu își pot schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii site-ului web pot vedea și edita aceste informații.

 1. DISPOZIŢII FINALE 

Consorțiul UBB-ICR își rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină și va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.