Back

Producțiile scrise utilizate ca mostre pentru proba de Scriere, nivelul B1, reprezintă texte reale, redactate de către candidați care au susținut examenul de limba română ca limbă străină.

Textele sunt folosite cu acordul scris al studenților care le-au produs.

Producțiile au fost anonimizate, toate datele de identificare ce ar fi putut duce la recunoașterea autorului sau a destinatarului textului (ex. scrisori personale) fiind îndepărtate. Numele autorilor textelor sau ale destinatarilor acestora au fost înlocuite cu litera X, astfel încât cititorul acestor mostre să nu își creeze impresia că numele respective au lipsit în producțiile inițiale.

Secțiunea de exemplificare a producțiilor scrise este organizată după cum urmează:

  • Sunt prezentate sarcinile care trebuiau rezolvate de către student. Reamintim faptul că ambele sarcini trebuie rezolvate, ele nu sunt opționale.
  • Sunt prezentate cele două texte produse de către un candidat (Candidatul A) în cadrul componentului de Scriere, în forma în care ele au fost realizate (textele sunt scanate după lucrările de examen ale studenților).
  • Sunt prezentate punctele acordate de către Evaluatorul 1 pentru fiecare dintre criteriile de evaluare (maximum 2,5 puncte pentru fiecare criteriu) și pentru fiecare dintre cele două sarcini.
  • Este prezentată analiza producțiilor scrise ale candidatului de către Evaluatorul 1. Analiza cuprinde observațiile Evaluatorului realizate pe parcursul corectării și înscrise în grila de evaluare cu spații libere destinată fiecărui candidat, completate cu argumente care să explice acordarea acestui punctaj.
  • Ultimele două puncte de mai sus se repetă, pentru aceleași producții ale Candidatului A, cu punctele acordate și cu observațiile Evaluatorului 2.
  • Sunt prezentate producțiile unui alt candidat (Candidatul B), în etapele descrise mai sus.

Textele celor doi candidați au fost alese în așa fel încât să reprezinte producții ce se diferențiază din punct de vedere calitativ.   

B1 Scriere – notare și comentarii.

A. Aţi fost de curând la un restaurant, dar aţi fost nemulţumit de calitatea mâncării și de serviciile chelnerilor. Scrieţi o scrisoare de reclamaţie către directorul restaurantului. Menţionaţi ce v-a nemulţumit și ce măsuri doriţi să se ia. (70-80 de cuvinte)

 B. Scrieţi un text cu titlul Cea mai interesantă profesie. Exprimaţi-vă opţiunea și aduceţi două sau trei argumente pentru aceasta. (90-100 de cuvinte)

 

Candidatul A – 20 puncte

Candidatul A. Textul A

Candidatul A. Textul B

Evaluator 1

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Organizare

Acuratețe

Total A

Total

A + B

A

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

10

 

 

 

 

20

 

Obs.

 

 

Candidatul A stăpânește un vocabular variat și scrie cu ușurință despre situații familiare și mai puțin familiare. Greșelile gramaticale sunt puține și vizează structuri încă neaprofundate la acest nivel (B1). Candidatul construiește secvențe de discurs lungi și coerente, iar așezarea textului în pagină este adecvată. Utilizează conectori adecvați pentru nivel (În primul rând, de asemenea, În concluzie). Răspunsul este relevant pentru cerință.

 

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Organizare

Acuratețe

Total B

B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

10

 

Obs.

 

 

Candidatul A stăpânește un vocabular variat și capacitatea de a utiliza structurile gramaticale specifice nivelului. Greșelile gramaticale sunt puține și nu afectează transmiterea mesajului. Candidatul construiește secvențe de discurs lungi și coerente, iar opiniile și argumentele sale sunt bine formulate și contextualizate. Tema este acoperită și răspunsul este relevant.

 

 

Evaluator 2

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Organizare

Acuratețe

Total A

Total

A + B

A

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

10

 

 

 

 

20

 

Obs.

 

 

Candidatul A folosește în mod adecvat elemente lexicale și structuri sintactice variate în enunțuri în mare măsură corecte. Textul este bine organizat, așezat adecvat în pagină, paragrafele sunt marcate, iar conectorii simpli și complecși sunt folosiți corect. Candidatul acoperă integral tema propusă, răspunsul său fiind relevant în raport cu cerința.

 

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Organizare

Acuratețe

Total B

B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

10

 

Obs.

 

 

Candidatul A folosește în mod adecvat elemente lexicale și structuri sintactice variate în enunțuri în mare măsură corecte. Textul este coerent, cu enunțuri introduse/ legate prin conectori simpli și complecși, bine utilizați. Candidatul acoperă integral tema propusă, își exprimă cu claritate opinia și argumentează corect și convingător.

Candidatul B – 12 puncte

Candidatul B. Textul A

Candidatul B. Textul B

Evaluator 1

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Organizare

Acuratețe

Total A

Total

A + B

A

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

5,5

 

 

 

 

11

 

Obs.

 

 

Candidatul B folosește structuri sintactice și elemente de vocabular foarte simple, mai degrabă specifice nivelului A1, făcând adesea greșeli. Conectorii folosiți sunt puțini și incorect exprimați (primul, *a doia), paragrafele sunt marcate, dar textul devine uneori incoerent din cauza confuziilor de vocabular sau a structurării neclare. În plus, candidatul nu reușește să comunice corect cadrul temporal, neputând realiza alternanța prezent/ trecut nici măcar la nivelul formelor vorbale. Candidatul acoperă tema propusă, însă răspunsul său nu este suficient elaborat.

 

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Organizare

Acuratețe

Total B

B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

5,5

 

Obs.

 

 

Candidatul B folosește structuri sintactice și elemente de vocabular foarte simple, uneoir inadecvat din punctul de vedere al contextului. Greșelile de gramatică sunt numeroase și uneori împiedică transmiterea mesajului. Chiar și structuri simple, specifice nivelurilor inferioare (perfect compus, conjunctivarticol definit) sunt utilizate incorect adesea. Conectorii folosiți sunt puțini și incorecți (*al doia), paragrafele sunt marcate, dar textele devin uneori incoerente. Candidatul atinge tema propusă, însă răspunsul nu este în totalitate relevant în raport cu cerința.

Evaluator 2

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Organizare

Acuratețe

Total A

Total

A + B

A

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

6,5

 

 

 

 

13

 

Obs.

 

Candidatul B face confuzii la nivelul semnificației cuvintelor și apelează adesea la formulări repetitive, făcând frecvent greșeli de gramatică, ortografie și punctuație. Așezarea textului în pagină este, în mare măsură, adecvată, dar conectorii nu sunt folosiți corect. Candidatul acoperă tema propusă, dar răspunsul este parțial relevant în raport cu cerința. Textul devine uneori incoerent.

 

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Organizare

Acuratețe

Total B

B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

6,5

 

Obs.

 

Candidatul B face confuzii la nivelul semnificației cuvintelor utilizează adesea incorect structurile gramaticale, inclusiv pe cele de nivel inferior. Așezarea textului în pagină este adecvată, dar conectorii nu sunt folosiți corect, fapt ce contribuie la posibilele confuzii. Candidatul răspunde tangențial la tema propusă, argumentând insuficient.