Back

Producțiile scrise utilizate ca mostre pentru proba de Scriere, nivelul B2, reprezintă texte reale, redactate de către candidați care au susținut examenul de limba română ca limbă străină.

Textele sunt folosite cu acordul scris al studenților care le-au produs.

Producțiile au fost anonimizate, toate datele de identificare ce ar fi putut duce la recunoașterea autorului sau a destinatarului textului (ex. scrisori personale) fiind îndepărtate. Numele autorilor textelor sau ale destinatarilor acestora au fost înlocuite cu litera X, astfel încât cititorul acestor mostre să nu își creeze impresia că numele respective au lipsit în producțiile inițiale.

Secțiunea de exemplificare a producțiilor scrise este organizată după cum urmează:

 • Sunt prezentate sarcinile care trebuiau rezolvate de către student. Reamintim faptul că ambele sarcini trebuie rezolvate, ele nu sunt opționale.
 • Sunt prezentate cele două texte produse de către un candidat (Candidatul A) în cadrul componentului de Scriere, în forma în care ele au fost realizate (textele sunt scanate după lucrările de examen ale studenților).
 • Sunt prezentate punctele acordate de către Evaluatorul 1 pentru fiecare dintre criteriile de evaluare (maximum 2,5 puncte pentru fiecare criteriu) și pentru fiecare dintre cele două sarcini.
 • Este prezentată analiza producțiilor scrise ale candidatului de către Evaluatorul 1. Analiza cuprinde observațiile Evaluatorului realizate pe parcursul corectării și înscrise în grila de evaluare cu spații libere destinată fiecărui candidat, completate cu argumente care să explice acordarea acestui punctaj.
 • Ultimele două puncte de mai sus se repetă, pentru aceleași producții ale Candidatului A, cu punctele acordate și cu observațiile Evaluatorului 2.
 • Sunt prezentate producțiile unui alt candidat (Candidatul B), în etapele descrise mai sus.

Textele celor doi candidați au fost alese în așa fel încât să reprezinte producții ce se diferențiază din punct de vedere calitativ.   

B2 Scriere – notare și comentarii.

A. Doriţi să participaţi la cursurile de vară organizate de Universitatea din Cluj-Napoca. Aţi cerut informaţii despre activităţile propuse la aceste cursuri şi aţi primit e-mail-ul de mai jos.

Bună ziua,

Sunt Ion Popescu, de la Universitatea din Cluj-Napoca, şi vă scriu ca răspuns la e-mailul dumneavoastră prin care cereaţi informaţii despre activităţile desfăşurate la cursurile de vară pe care le oferim. Vă trimitem propunerea noastră şi vă rugăm să selectaţi activităţile cele mai potrivite pentru dumneavoastră. Deoarece dorim ca acest program să fie cât mai agreabil pentru cursanţii noştri, am hotărât să organizăm ieşiri în afara oraşului în weekend. Avem şi noi câteva propuneri (un lac de munte, un castel medieval, un oraş istoric, capitala României), dar acceptăm cu interes şi alte sugestii.

Vă mulţumim că aţi ales cursurile noastre şi aşteptăm opţiunile dumneavoastră.

Ion Popescu

Citiţi materialele de mai jos care prezintă diverse activităţi care au loc în cadrul cursurilor de vară şi răspundeţi la mesajul pe care l-aţi primit. Scrieţi un e-mail ca răspuns la cel pe care l-aţi primit. Urmăriţi punctele de mai jos:

 1. Alegeţi trei evenimente şi prezentaţi-le pe scurt.
 2. Explicaţi de ce aţi optat pentru aceste evenimente.
 3. Sugeraţi cel puţin trei locuri pe care aţi dori să le vizitaţi.

Scrieţi 120-140 de cuvinte. Atenţie! Nu copiaţi informaţiile ca atare din materialul oferit.

Cursuri de limbi străine

Pe lângă limba română, vă oferim cursuri pentru limbile: engleză, franceză şi germană. Profitaţi de întâlnirea cu vorbitorii nativi şi îmbunătăţiţi-vă nivelul de cunoştinţe în limba pentru care optaţi!

Cursuri de gătit

Învăţaţi să gătiţi româneşte! Vă plac sarmalele şi mămăliga, nu-i aşa? Bucătarii de la cantina universităţii vă învaţă să preparaţi şi singuri aceste mâncăruri tradiţionale româneşti.

Cursuri de dansuri tradiţionale

Cultura română se defineşte prin muzica şi prin dansurile sale. Învăţaţi dansurile tradiţionale româneşti cu adevăraţii experţi în domeniu, ansamblul Napoca!

Cursuri de meşteşuguri tradiţionale

Învăţaţi să creaţi obiecte de mobilier şi linguri din lemn, folosind unelte tradiţionale la Muzeul Etnografic!

B. Scrieţi un eseu argumentativ în care să vă exprimați opinia în legătură cu următoarea afirmație:

Cei care descarcă ilegal materiale de pe internet, de exemplu filme, cărți, muzică, ar trebui să fie amendați cu sume foarte mari sau chiar arestați.

Urmăriți etapele de mai jos:

 • contextualizați problema și exprimați-vă punctul de vedere,
 • menționați și arătați de ce nu este corect un argument care se opune părerii voastre,
 • prezentați și dezvoltați două argumente care să susțină părerea voastră,
 • formulați o concluzie în care să reluați opinia voastră.   (160-180 de cuvinte)

Candidatul A – 20 de puncte
Candidatul A. Textul A

Evaluator 1

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Organizare

Acuratețe

Total A

Total

A + B

A

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

10

 

 

 

 

20

 

Obs.

 

 

Candidatul A stăpânește un vocabular variat și scrie cu ușurință despre situații familiare și mai puțin familiare. Greșelile gramaticale sunt puține și nu afectează transmiterea mesajului. Candidatul construiește secvențe de discurs lungi și coerente, iar așezarea textului în pagină este adecvată. Răspunsul este relevant pentru cerință și complex.

 

 

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Organizare

Acuratețe

Total B

B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

10

 

Obs.

 

 

Candidatul A stăpânește un vocabular variat și o arie de structuri gramaticale diversă. Greșelile gramaticale sunt puține și nu afectează transmiterea mesajului. Candidatul construiește secvențe de discurs lungi și coerente. Folosește corect și cu naturalețe conectori diverși. Argumentează bine și își susține punctele de vedere.

 

 

Evaluator 2

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Organizare

Acuratețe

Total A

Total

A + B

A

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

10

 

 

 

 

20

 

Obs.

 

 

Candidatul A folosește în mod adecvat elemente lexicale și structuri sintactice variate în enunțuri în mare măsură corecte. Textul este bine organizat, așezat adecvat în pagină, paragrafele sunt marcate, iar conectorii simpli și complecși sunt folosiți corect. Candidatul acoperă integral tema propusă, răspunsul său fiind relevant în raport cu cerința.

 

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Organizare

Acuratețe

Total B

B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

10

 

Obs.

 

 

 

Candidatul A folosește în mod adecvat elemente lexicale și structuri sintactice variate în enunțuri în mare măsură corecte. Textul este bine organizat, așezate adecvat în pagină  iar conectorii simpli și complecși sunt folosiți corect. Candidatul acoperă integral temele propuse, răspunsurile sale fiind relevante în raport cu cerințele. Argumentele sunt pertinente și exprimate convingător.

 

Candidatul B – 14 puncte
Candidatul A. Textul B

Evaluator 1

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Organizare

Acuratețe

Total A

Total

A + B

A

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

7

 

 

 

 

14

 

Obs.

 

 

Candidatul B folosește structuri sintactice și elemente de vocabular mai degrabă simple. Elementele de vocabular sunt, în general, utilizate corect, dar structurile gramaticale sunt folosite adesea greșit. Paragrafele sunt marcate, așezarea în pagină este bună, textele sunt, în mare parte, coerente, dar nu întotdeauna clare. Sugestiile din scrisoare nu sunt toate adecvate cerinței.

 

 

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Organizare

Acuratețe

Total B

B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

7

 

Obs.

 

 

Candidatul B folosește structuri sintactice și elemente de vocabular mai degrabă simple. Elementele de vocabular sunt uneori utilizate incorect, fapt ce poate afecta transmiterea sensului (putem să fim amuzanți gratis – sensul intenționat aici era acela de a transmite ideea că putem să ne amuzăm fără a plăti). Structurile gramaticale sunt folosite uneori greșit. Paragrafele sunt marcate, textele sunt, în mare parte, coerente, dar nu întotdeauna clare. Din partea de argumentare lipsește contraargumentul.

 

Evaluator 2

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Organizare

Acuratețe

Total A

Total

A + B

A

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

7

 

 

 

 

14

 

Obs.

 

Candidatul B are resurse lexicale suficiente și folosește, în general, structuri sintactice simple și, uneori, și complexe. Greșelile lexicale și gramaticale afectează uneori transmiterea mesajului (Nu pot să aștept vizitare România vara acesta! – sensul fiind: Aștept cu nerăbdare să vizitez România vara aceasta.) Așezarea textului în pagină este, în mare măsură, adecvată. Textul este bine structurat. Răspunsul candidatului este parțial relevant în raport cu cerința.

 

 

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Organizare

Acuratețe

Total B

B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

7

 

Obs.

 

Candidatul B are resurse lexicale suficiente și folosește, în general, structuri sintactice simple și, uneori, și complexe. Greșelile lexicale și gramaticale afectează uneori transmiterea mesajului (Dar acest fenomenom cauze concluzie). Textul este în general coerent. Lipsește contraargumentul.