Back

Producțiile orale utilizate ca mostre pentru proba de Vorbire, nivelul A1 au fost înregistrate în timpul examenului de limba română ca limbă străină.

Producțiile sunt folosite cu acordul verbal al studenților, exprimat cu ocazia desfășurării probei orale,  înainte de demararea acesteia.

Producțiile au fost anonimizate, toate datele de identificare ce ar fi putut duce la recunoașterea autorului sau a destinatarului textului (ex. în secțiunea de Interacțiune orală) fiind îndepărtate din înregistrare. Numele vorbitorilor au fost înlocuite cu o pauză în înregistrare; ascultătorul acestor mostre nu trebuie să își creeze impresia că numele respective au lipsit în producțiile inițiale.

Secțiunea de exemplificare a producțiilor orale este organizată după cum urmează:

  • Prezentarea sarcinile care trebuiau rezolvate de către student. Reamintim faptul că toate cele trei sarcini trebuie rezolvate, ele nefiind opționale.
  • Linkul unde poate fi accesată producția vorbitorului din timpul examinării.
  • Punctele acordate de către Evaluatorul 1 pentru fiecare dintre criteriile de evaluare (maximum 2,5 puncte pentru fiecare criteriu) și pentru fiecare dintre cele două secțiuni.
  • Analiza producțiilor orale ale Candidatului 1 de către Evaluatorul 1. Analiza cuprinde observațiile Evaluatorului realizate pe parcursul corectării și înscrise în grila de evaluare cu spații libere, completate cu argumente care să explice acordarea punctajului.
  • Etapele de la ultimele două puncte de mai sus se repetă, pentru aceleași producții ale Candidatului 1, cu punctele acordate și cu observațiile Evaluatorului 2.
  • Producțiile altor candidați (Candidatul 2, Candidatul 3, Candidatul 4), în etapele descrise mai sus.

Producțiile celor patru candidați au fost alese așa încât să reprezinte discursuri ce se diferențiază din punct de vedere calitativ. 

Spre deosebire de componentul Scriere, unde am prezentat producțiile evaluate a doi candidați, pentru componentul Vorbire am ales să prezentăm producțiile a patru candidați pentru a putea include în acest material cel puțin două mostre pentru fiecare dintre cele trei sarcini. Dat fiind că secțiunea de Interacțiune orală cu un alt candidat implică participarea a doi candidați, la fiecare doi candidați conversația pe care aceștia au susținut-o se va repeta.   

A1 Vorbire – notare și comentarii. Exemplul 1. Candidatul 1

A.Interacțiune cu examinatorul

B. Interacțiune cu un alt candidat

Studentul A (Candidatul 2): Lucrezi la o agenție imobiliară.

Studentul B (Candidatul 1): Ești un client care are nevoie de un apartament. Discutați despre un apartament (camere, locul unde se află, ce obiecte sunt în apartament).

C. Producere orală (vezi imaginile de mai jos)

  1. În imagini sunt mai multe persoane care fac diferite activități. Te rog să alegi două imagini, să descrii persoanele din imagini și să spui ce activități fac ele.
  2. Tu ce faci în timpul liber? Ce activități preferi? Ce activități pentru timpul liber preferă prietenii tăi?
VORBIRE1

Evaluator 1

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Coeziune și coerență

Acuratețe

Total A+B

Total

A + B + C

A + B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

8

 

 

 

 

16

 

Obs.

Candidatul 1 are capacitatea de a se autocorecta atunci când face greșeli gramaticale ce privesc structurile sintactice specifice nivelului. Are o pronunție ușor deficitară. Face greșeli în utilizarea articolului. Colocațiile specifice nivelului sunt uneori produse deficitar (*uit filmul). Vocabularul este uneori repetitiv. Face pauze lungi, dar le depășește fără ajutor și își completează enunțurile. Participă fără probleme la dialog.   

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Coeziune și coerență

Acuratețe

Total C

C

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

8

 

Obs.

Candidatul 1 are capacitatea de a se autocorecta atunci când face greșeli gramaticale ce privesc structurile sintactice specifice nivelului. Are o pronunție ușor deficitară. Face greșeli în utilizarea articolului. Colocațiile specifice nivelului sunt uneori produse deficitar (*uit filmul). Vocabularul este uneori repetitiv. Face pauze lungi, dar le depășește fără ajutor și își completează enunțurile. Acoperă bine temele propuse.  

Evaluator 2

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Coeziune și coerență

Acuratețe

Total A+B

Total

A + B + C

A + B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

8

 

 

 

 

16

 

Obs.

Candidatul 1 folosește un vocabular adecvat nivelului. Vorbește cu destulă ușurință despre teme familiare. Face greșeli în utilizarea articolului. Are o fluență bună. Participă activ la dialog și adresează întrebări potrivite. Este remarcabilă contribuția la dialog.

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Coeziune și coerență

Acuratețe

Total C

C

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

8

 

Obs.

Candidatul 1 folosește un vocabular adecvat nivelului. Vorbește cu destulă ușurință despre teme familiare. Face greșeli în utilizarea articolului. Are o fluență bună. Produce enunțuri scurte, pe care le completează uneori. Acoperă bine temele propuse.

A1 Vorbire – notare și comentarii. Exemplul 1. Candidatul 2

A.Interacțiune cu examinatorul

B. Interacțiune cu un alt candidat

Studentul A (Candidatul 2): Lucrezi la o agenție imobiliară.

Studentul B (Candidatul 1): Ești un client care are nevoie de un apartament. Discutați despre un apartament (camere, locul unde se află, ce obiecte sunt în apartament).

C. Producere orală (vezi imaginile de mai jos)

  1. În imagini sunt mai multe destinații de vacanță. Te rog să alegi două imagini, să spui unde sunt persoanele în vacanță și ce fac ele acolo.
  2. Tu unde mergi în vacanță de obicei și ce faci acolo?
vorbire2

Evaluator 1

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Coeziune și coerență

Acuratețe

Total A+B

Total

A + B + C

A + B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

10

 

 

 

20

 

Obs.

Candidatul 2 utilizează o gamă variată de structuri gramaticale specifice nivelului și un vocabular adecvat. Greșelile de pronunție nu sunt grave și nu afectează transmiterea mesajului. Face uneori pauze scurte, pe care le depășește fără ajutor. Răspunsurile sunt complete, formulate întotdeauna în propoziție. Participă cu ușurință la dialog. Argumentează simplu punctele de vedere.  

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Coeziune și coerență

Acuratețe

Total C

C

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

10

 

Obs.

Candidatul 2 utilizează o gamă variată de structuri gramaticale specifice nivelului și un vocabular adecvat. Greșelile de pronunție nu sunt grave și nu afectează transmiterea mesajului. Se autocorectează și oferă multe detalii despre imaginile alese. Face uneori pauze scurte, pe care le depășește fără ajutor. Textul produs este foarte coerent. Acoperă foarte bine cerințele. 

Evaluator 2

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Coeziune și coerență

Acuratețe

Total A+B

Total

A + B + C

A + B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

10

 

 

 

20

 

Obs.

Candidatul 2 folosește în mare măsură corect structuri gramaticale și lexicale simple, însă diverse. Are ușoare probleme de pronunție, dar ele nu afectează transmiterea mesajului. Face pauze scurte, rare, pe care le depășește cu ușurință. Participă fără dificultate la un dialog simplu. Răspunde adecvat la întrebările interlocutorului.  

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Coeziune și coerență

Acuratețe

Total C

C

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

10

 

Obs.

Candidatul 2 folosește în mare măsură corect structuri gramaticale și lexicale simple, însă diverse. Are ușoare probleme de pronunție, dar ele nu afectează transmiterea mesajului. Are o fluență foarte bună. Face pauze scurte, rare, pe care le depășește cu ușurință.