Back

Producțiile orale utilizate ca mostre pentru proba de Vorbire, nivelul A2 au fost înregistrate în timpul examenului de limba română ca limbă străină.

Producțiile sunt folosite cu acordul verbal al studenților, exprimat cu ocazia desfășurării probei orale,  înainte de demararea acesteia.

Producțiile au fost anonimizate, toate datele de identificare ce ar fi putut duce la recunoașterea autorului sau a destinatarului textului (ex. în secțiunea de Interacțiune orală) fiind îndepărtate din înregistrare. Numele vorbitorilor au fost înlocuite cu o pauză în înregistrare; ascultătorul acestor mostre nu trebuie să își creeze impresia că numele respective au lipsit în producțiile inițiale.

Secțiunea de exemplificare a producțiilor orale este organizată după cum urmează:

 • Prezentarea sarcinile care trebuiau rezolvate de către student. Reamintim faptul că toate cele trei sarcini trebuie rezolvate, ele nefiind opționale.
 • Linkul unde poate fi accesată producția vorbitorului din timpul examinării.
 • Punctele acordate de către Evaluatorul 1 pentru fiecare dintre criteriile de evaluare (maximum 2,5 puncte pentru fiecare criteriu) și pentru fiecare dintre cele două secțiuni.
 • Analiza producțiilor orale ale Candidatului 1 de către Evaluatorul 1. Analiza cuprinde observațiile Evaluatorului realizate pe parcursul corectării și înscrise în grila de evaluare cu spații libere, completate cu argumente care să explice acordarea punctajului.
 • Etapele de la ultimele două puncte de mai sus se repetă, pentru aceleași producții ale Candidatului 1, cu punctele acordate și cu observațiile Evaluatorului 2.
 • Producțiile altor candidați (Candidatul 2, Candidatul 3, Candidatul 4), în etapele descrise mai sus.

Producțiile celor patru candidați au fost alese așa încât să reprezinte discursuri ce se diferențiază din punct de vedere calitativ. 

Spre deosebire de componentul Scriere, unde am prezentat producțiile evaluate a doi candidați, pentru componentul Vorbire am ales să prezentăm producțiile a patru candidați pentru a putea include în acest material cel puțin două mostre pentru fiecare dintre cele trei sarcini. Dat fiind că secțiunea de Interacțiune orală cu un alt candidat implică participarea a doi candidați, la fiecare doi candidați conversația pe care aceștia au susținut-o se va repeta.   

A2 Vorbire – notare și comentarii. Exemplul 1. Candidatul 1

A. Interacțiune cu examinatorul

B. Interacțiune cu un alt candidat

Studentul A (Candidatul 1): Ai un restaurant și dorești să angajezi un chelner. Spune-i candidatului cum trebuie să se comporte cu clienții și care este programul de lucru.

Studentul B (Candidatul 2): Dorești o slujbă pentru vară și dorești să te angajezi la restaurant. Întreabă despre salariu și program.

C. Producere orală (vezi imaginile de mai jos)

Alegeţi 2 imagini şi răspundeţi la cerinţele de mai jos.

 • Spuneţi unde sunt şi ce fac persoanele din imagini.
 • Spuneţi ce obiecte utilizează persoanele din imagini.
 • Spuneţi de ce sunt importante facilitățile/activitățile pentru elevi/studenți.
 1. Vorbiţi despre experienţa voastră şcolară. Spuneţi unde aţi făcut sau faceţi studiile, ce vă place şi ce nu vă place (ce v-a plăcut şi ce nu v-a plăcut) în şcoala voastră.
5

Evaluator 1

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Coeziune și coerență

Acuratețe

Total A+B

Total

A + B + C

A + B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

10

 

 

 

 

20

 

Obs.

Candidatul 1 folosește structuri sintactice foarte variate și un vocabular divers. Face foarte puține greșeli („să păstrează”). Construiește enunțuri complexe și folosește adesea conectori. Nu are nevoie deloc de ajutor în desfășurarea probei. Participă cu ușurință la interacțiune.

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Coeziune și coerență

Acuratețe

Total C

C

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

10

 

Obs.

Candidatul 1 folosește structuri sintactice foarte variate și un vocabular divers. Face foarte puține greșeli și are un ritm bun de vorbire. Construiește enunțuri complexe și folosește adesea conectori. Nu are nevoie deloc de ajutor în desfășurarea probei. Face comparații între imaginile alese la secțiunea de producere orală.

Evaluator 2

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Coeziune și coerență

Acuratețe

Total A+B

Total

A + B + C

A + B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

10

 

 

 

 

20

 

Obs.

Candidatul 1 folosește structuri complexe și vocabular variat, uneori peste nivel. Chiar dacă face greșeli uneori, acestea nu împiedică transmiterea mesajului. Are o pronunție bună. Textul produs este foarte coerent, cu enunțuri complete. Are o fluență foarte bună și nu face pauze lungi. Nu are nevoie de ajutor în emiterea enunțurilor. Temele propuse în cerințe sunt acoperite complet. Participă fără dificultate la interacțiune.

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Coeziune și coerență

Acuratețe

Total C

C

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

10

 

Obs.

Candidatul 1 folosește structuri complexe și vocabular variat, uneori peste nivel. Chiar dacă face greșeli uneori, acestea nu împiedică transmiterea mesajului. Are o pronunție bună. Textul produs este foarte coerent, cu enunțuri complete. Are o fluență foarte bună și nu face pauze lungi. Nu are nevoie de ajutor în emiterea enunțurilor. Temele propuse în cerințe sunt acoperite complet. Realizează funcții specifice când vorbește despre imaginile selectate (comparație, argumentare simplă).

A2 Vorbire – notare și comentarii. Exemplul 1. Candidatul 2

A. Interacțiune cu examinatorul

B. Interacțiune cu un alt candidat

Studentul A (Candidatul 1): Ai un restaurant și dorești să angajezi un chelner. Spune-i candidatului cum trebuie să se comporte cu clienții și care este programul de lucru.

Studentul B (Candidatul 2): Dorești o slujbă pentru vară și dorești să te angajezi la restaurant. Întreabă despre salariu și program.

C. Producere orală (vezi imaginile de mai jos)

 1. Alegeţi 2 imagini şi răspundeţi la cerinţele de mai jos.
 • Spuneţi unde sunt persoanele din imagini şi ce fac sau ce vor să facă.
 • Spuneţi ce probleme au persoanele din imagini.
 • Spuneţi ce pot sau ce trebuie să facă persoanele din imagini pentru a rezolva problemele.
 1. Vorbiţi despre o experienţă personală de acest fel. Spuneţi unde aţi fost, ce s-a întâmplat şi ce soluţie aţi găsit.
14

Evaluator 1

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Coeziune și coerență

Acuratețe

Total A+B

Total

A + B + C

A + B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

10

 

 

 

20

 

Obs.

Candidatul 2 utilizează structuri gramaticale complexe și are un vocabular foarte variat. Face foarte puține greșeli și are o fluență bună. Produce enunțuri complexe. Face pauze scurte, care nu afectează discursul. Menține cu ușurință conversația. 

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Coeziune și coerență

Acuratețe

Total C

C

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

10

 

Obs.

Candidatul 2 utilizează structuri gramaticale complexe și are un vocabular foarte variat. Face foarte puține greșeli („nu avem iarnă *cum aici”, „în *refrigerator”). Produce enunțuri complexe. Face pauze scurte, care nu afectează discursul.

Evaluator 2

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Coeziune și coerență

Acuratețe

Total A+B

Total

A + B + C

A + B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

10

 

 

 

20

 

Obs.

Candidatul 2 folosește structuri sintactice și lexicale foarte variate. Greșelile gramaticale sunt puține și nu afectează mesajul transmis. Se simte o ușoară influență a limbii materne, de exemplu în utilizarea conectorilor. Are ușoare ezitări și uneori e repetitiv. Acoperă bine temele propuse. Participă cu ușurință la interacțiune.

 

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Coeziune și coerență

Acuratețe

Total C

C

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

10

 

Obs.

Candidatul 2 folosește structuri sintactice și lexicale foarte variate. Greșelile gramaticale sunt puține și nu afectează mesajul transmis. Se simte o ușoară influență a limbii materne, de exemplu în utilizarea conectorilor. Poate să își reformuleze unele secvențe de discurs. Are ușoare ezitări și uneori e repetitiv. Acoperă bine temele propuse.

 

A2 Vorbire – notare și comentarii. Modelul 2. Candidatul 1

A. Interacțiune cu examinatorul

B. Interacțiune cu un alt candidat

Vreți să planificați împreună o vacanță pentru un grup de turiști. Alegeți un loc, decideți cum călătoriți până acolo, ce faceți și ce vizitați acolo.

C. Producerre orală (vezi imaginile de mai jos)

 1. Alegeţi 2 imagini şi răspundeţi la cerinţele de mai jos.
 • Spuneți unde sunt și ce sporturi practică persoanele din imagini.
 • Spuneți pentru cine sunt potrivite aceste sporturi și de ce.
 • Spuneți de ce obiecte avem nevoie pentru a practica aceste sporturi.
 1. Vorbiți despre cel mai popular sport din țara voastră.
22
23
25

Evaluator 1

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Coeziune și coerență

Acuratețe

Total A+B

Total

A + B + C

A + B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

7

 

 

 

 

14

 

Obs.

Candidatul 3 folosește cu dificultate structuri sintactice specifice nivelului. Are probleme la realizarea acordului și la utilizarea structurilor genitivale. Secvențele de text produse sunt uneori incoerente. Se abate de la tema propusă pentru conversație (trebuie să planifice o vacanță pentru un grup de turiști și vorbește despre propria sa vacanță).

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Coeziune și coerență

Acuratețe

Total C

C

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

7

 

Obs.

Candidatul 3 folosește cu dificultate structuri sintactice specifice nivelului („*prietenul meu și eu îmi place”). Are probleme la realizarea acordului și la utilizarea structurilor genitivale. Secvențele de text produse sunt uneori incoerente. Utilizează uneori defectuos conectorii, făcând confuzii între aceștia și alte elemente de vocabular („pentru” în loc de „pentru că”).

Evaluator 2

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Coeziune și coerență

Acuratețe

Total A+B

Total

A + B + C

A + B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

8

 

 

 

 

16

 

Obs.

Candidatul 3 deține vocabularul necesar pentru a vorbi despre temele propuse, dar face destul de multe greșeli în utilizarea lui. Are probleme în utilizarea unor structuri gramaticale specifice nivelului (demonstrative, structuri genitivale). Folosește uneori inadevat conectorii („pentru” în loc de „pentru că”). Domină conversația și nu creează oportunități de a interveni în dialog pentru interlocutorul său. 

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Coeziune și coerență

Acuratețe

Total C

C

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

8

 

Obs.

Candidatul 3 deține vocabularul necesar pentru a vorbi despre temele propuse, dar face destul de multe greșeli în utilizarea lui. Are probleme în utilizarea unor structuri gramaticale specifice nivelului (demonstrative, structuri genitivale). Folosește uneori inadevat conectorii („pentru” în loc de „pentru că”).Vorbește mult, dar uneori secvențele de text sunt incoerente.

Evaluator 2

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Coeziune și coerență

Acuratețe

Total A+B

Total

A + B + C

A + B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

8

 

 

 

 

16

 

Obs.

Candidatul 3 deține vocabularul necesar pentru a vorbi despre temele propuse, dar face destul de multe greșeli în utilizarea lui. Are probleme în utilizarea unor structuri gramaticale specifice nivelului (demonstrative, structuri genitivale). Folosește uneori inadevat conectorii („pentru” în loc de „pentru că”). Domină conversația și nu creează oportunități de a interveni în dialog pentru interlocutorul său. 

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Coeziune și coerență

Acuratețe

Total C

C

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

8

 

Obs.

Candidatul 3 deține vocabularul necesar pentru a vorbi despre temele propuse, dar face destul de multe greșeli în utilizarea lui. Are probleme în utilizarea unor structuri gramaticale specifice nivelului (demonstrative, structuri genitivale). Folosește uneori inadevat conectorii („pentru” în loc de „pentru că”).Vorbește mult, dar uneori secvențele de text sunt incoerente.

A2 Vorbire – notare și comentarii. Modelul 2. Candidatul 2

A. Interacțiune cu examinatorul

B. Interacțiune cu un alt candidat

Vreți să planificați împreună o vacanță pentru un grup de turiști. Alegeți un loc, decideți cum călătoriți până acolo, ce faceți și ce vizitați acolo.

C. Producere orală (vezi imaginile de mai jos)

 1. Alegeți 2 imagini și răspundeți la cerințele de mai jos.
 • Spuneți unde sunt persoanele din imagini, ce fac ele acum și ce profesii
 • Spuneți ce calități credeți că sunt necesare pentru aceste profesii.
 • Comparați profesiile persoanelor din imagini (program de lucru, dificultate etc.).
 1. Vorbiți despre cea mai populară profesie de la voi din țară. Enumerați câteva avantaje și câteva dezavantaje pentru această profesie.
41
42
43
44

Evaluator 1

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Coeziune și coerență

Acuratețe

Total A+B

Total

A + B + C

A + B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

7

 

 

 

 

14

 

Obs.

Candidatul 4 are un vocabular puțin variat și face uneori greșeli în utilizarea acestuia. Manifestă o ușoară influență a limbii materne în pronunție. Face pauze, nu foarte lungi și are ușoare ezitări. Textul produs este uneori ușor incoerent. Se abate uneori de la tema propusă. Se implică cu dificultate în conversație.  

 

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Coeziune și coerență

Acuratețe

Total C

C

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

7

 

Obs.

Candidatul 4 are un vocabular puțin variat și face uneori greșeli în utilizarea acestuia. Manifestă o ușoară influență a limbii materne în pronunție. Face pauze, nu foarte lungi și are ușoare ezitări. Textul produs este uneori ușor incoerent. Se abate puțin de la tema propusă.

 

Evaluator 2

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Coeziune și coerență

Acuratețe

Total A+B

Total

A + B + C

A + B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

7,5

 

 

 

 

15

 

Obs.

Candidatul 4 folosește structuri gramaticale specifice nivelului, dar uneori cu greșeli (utilizarea conjunctivului). Pronunția este ușor inadecvată. Se simte influența limbii materne în utilizarea vocabularului. Face pauze lungi, pe care le depășește. Acoperă bine cerințele. Se angajează greu în conversație din cauză că interlocutorul său tinde să monopolizeze conversația.

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Coeziune și coerență

Acuratețe

Total C

C

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

7,5

 

Obs.

Candidatul 4 folosește structuri gramaticale specifice nivelului, dar uneori cu greșeli (utilizarea conjunctivului). Pronunția este ușor inadecvată. Se simte influența limbii materne în utilizarea vocabularului. Folosește numai conectori simpli (și, dar). Face pauze lungi, pe care le depășește. Acoperă bine cerințele.