Back

Producțiile orale utilizate ca mostre pentru proba de Vorbire, nivelul B1 au fost înregistrate în timpul examenului de limba română ca limbă străină.

Producțiile sunt folosite cu acordul verbal al studenților, exprimat cu ocazia desfășurării probei orale,  înainte de demararea acesteia.

Producțiile au fost anonimizate, toate datele de identificare ce ar fi putut duce la recunoașterea autorului sau a destinatarului textului (ex. în secțiunile de Interacțiune orală) fiind îndepărtate din înregistrare. Numele vorbitorilor au fost înlocuite cu o pauză în înregistrare; ascultătorul acestor mostre nu trebuie să își creeze impresia că numele respective au lipsit în producțiile inițiale.

Secțiunea de exemplificare a producțiilor orale este organizată după cum urmează:

 • Prezentarea sarcinile care trebuiau rezolvate de către student. Reamintim faptul că toate cele trei sarcini trebuie rezolvate, ele nefiind opționale.
 • Linkul unde poate fi accesată producția vorbitorului din timpul examinării.
 • Punctele acordate de către Evaluatorul 1 pentru fiecare dintre criteriile de evaluare (maximum 2,5 puncte pentru fiecare criteriu) și pentru fiecare dintre cele două secțiuni.
 • Analiza producțiilor orale ale Candidatului 1 de către Evaluatorul 1. Analiza cuprinde observațiile Evaluatorului realizate pe parcursul corectării și înscrise în grila de evaluare cu spații libere, completate cu argumente care să explice acordarea punctajului.
 • Etapele de la ultimele două puncte de mai sus se repetă, pentru aceleași producții ale Candidatului 1, cu punctele acordate și cu observațiile Evaluatorului 2.
 • Producțiile altor candidați (Candidatul 2, Candidatul 3, Candidatul 4), în etapele descrise mai sus.

Producțiile celor patru candidați au fost alese așa încât să reprezinte discursuri ce se diferențiază din punct de vedere calitativ. 

Spre deosebire de componentul Scriere, unde am prezentat producțiile evaluate a doi candidați, pentru componentul Vorbire am ales să prezentăm producțiile a patru candidați pentru a putea include în acest material cel puțin două mostre pentru fiecare dintre cele trei sarcini. Dat fiind că secțiunea de Interacțiune orală cu un alt candidat implică participarea a doi candidați, la fiecare doi candidați conversația pe care aceștia au susținut-o se va repeta.   

B1 Vorbire – notare și comentarii. Exemplul 1. Candidatul 1

A. Interacțiune cu examinatorul

B. Interacțiune cu un alt candidat

Studentul A: Locuiţi într-un apartament împreună cu un coleg (Studentul B). Doriţi să adoptaţi un câine, dar colegul dumneavoastră se teme că nu veţi avea timp să vă ocupaţi de el. Spuneţi-i cum veţi avea grijă de câine şi ce veţi face pentru a păstra curăţenia în apartament.

Studentul B: Locuiţi într-un apartament împreună cu un coleg (Studentul A). El doreşte să adopte un câine, dar dumneavoastră vă temeţi că nu va avea timp să se ocupe de acesta. Întrebaţi-l cum va avea grijă de câine şi ce va face pentru a păstra curăţenia în apartament.

C. Producere orală (vezi imaginile de mai jos)

 1. Alegeţi 2 imagini şi răspundeţi la cerinţele de mai jos:
 • Spuneţi cine şi unde sunt persoanele din imagini.
 • Spuneţi ce fac ele în acest moment, cum şi în ce scop călătoresc.
 • Spuneţi cum credeţi că este călătoria pentru aceste persoane şi de ce este astfel. Vorbiţi despre: distanţă, preţ, confort, plăcerea de a clători, utilitate, necesitate.

2. Vorbiţi despre cel mai comun mod de a călători pentru voi. Spuneţi unde şi cum călătoriţi cel mai des, dar şi unde şi cum aţi dori să călătoriţi.

3
4
5

Evaluator 1

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Fluență și coerență

Acuratețe

Total A+B

Total

A + B + C

A + B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

10

 

 

20

Obs.

Candidatul 1 deține un vocabular variat, adecvat nivelului. Folosește corect structuri gramaticale specifice. Face puține greșeli de gramatică. Pronunția este ușor afectată de influența limbii materne, dar nu pune probleme în transmiterea mesajului. Participă cu mare ușurință la dialog.       

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Fluență și coerență

Acuratețe

Total C

C

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

10

Obs.

Candidatul 1 deține un vocabular variat, adecvat nivelului. Folosește corect structuri gramaticale specifice. Face puține greșeli de gramatică. Pronunția este ușor afectată de influența limbii materne, dar nu pune probleme în transmiterea mesajului. Secvențele de text sunt dezvoltate, iar producția poate depăși cu ușurință timpul acordat fiecărei sarcini. Poate să își argumenteze punctele de vedere.

Evaluator 2

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Fluență și coerență

Acuratețe

Total A+B

Total

A + B + C

A + B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

10

 

 

20

Obs.

Candidatul 1 deține un vocabular complex, adecvat nivelului. Face mici greșeli gramaticale, dar acestea nu împiedică transmiterea mesajului. Pronunția este ușor influențată de limba maternă. Are o fluență bună. Creează enunțuri dezvoltate. Poate să își argumenteze punctele de vedere. Interacționează bine cu interlocutorul.

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Fluență și coerență

Acuratețe

Total C

C

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

10

Obs.

Candidatul 1 deține un vocabular complex, adecvat nivelului. Face mici greșeli gramaticale, dar acestea nu împiedică transmiterea mesajului. Pronunția este ușor influențată de limba maternă. Are o fluență bună. Creează enunțuri dezvoltate. Poate să își argumenteze punctele de vedere. Realizează descrieri și comparații între imaginile alese.

B1 Vorbire – notare și comentarii. Exemplul 1. Candidatul 2

A. Interacțiune cu examinatorul

B. Interacțiune cu un alt candidat

Studentul A: Locuiţi într-un apartament împreună cu un coleg (Studentul B). Doriţi să adoptaţi un câine, dar colegul dumneavoastră se teme că nu veţi avea timp să vă ocupaţi de el. Spuneţi-i cum veţi avea grijă de câine şi ce veţi face pentru a păstra curăţenia în apartament.

Studentul B: Locuiţi într-un apartament împreună cu un coleg (Studentul A). El doreşte să adopte un câine, dar dumneavoastră vă temeţi că nu va avea timp să se ocupe de acesta. Întrebaţi-l cum va avea grijă de câine şi ce va face pentru a păstra curăţenia în apartament.

C. Producere orală (vezi imaginile de mai jos)

 1. Alegeți 2 imagini și răspundeți la cerințele de mai jos.
 • Spuneți ce fac persoanele din imagini, cum credeți că se simt și de ce.
 • Comparați atitudinile persoanelor din imagini față de televizor.
 • Spuneți dacă este bine ce fac persoanele din imagini și argumentați.
 1. Vorbiți despre rolul televizorului în viața dumneavoastră. Spuneți cât de des vă uitați la televizor, cu ce scop, la ce fel de emisiuni etc.
33

Evaluator 1

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Fluență și coerență

Acuratețe

Total A+B

Total

A + B + C

A + B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

10

 

20

Obs.

Candidatul 2 deține un vocabular variat, adecvat nivelului. Face unele greșeli gramaticale, care însă nu influențează transmiterea mesajului. Are o fluență bună. Face pauze scurte, pe care le depășește fără ajutor. Acoperă integral tema propusă.    

 

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Fluență și coerență

Acuratețe

Total C

C

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

10

Obs.

Candidatul 2 deține un vocabular variat, adecvat nivelului. Face unele greșeli gramaticale, care însă nu influențează transmiterea mesajului. Are o fluență bună. Face pauze scurte, pe care le depășește fără ajutor. Își susține cu ușurință punctele de vedere.   

 

Evaluator 2

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Fluență și coerență

Acuratețe

Total A+B

Total

A + B + C

A + B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

10

 

20

Obs.

Candidatul 2 folosește structuri sintactice simple, dar uneori și mai complexe. Face câteodată colocații incorecte. Face greșeli de gramatică, pe care uneori și le corectează. Dezvoltă foarte bine enunțurile. Fluența este bună. Intracționează foarte bine cu interlocutorul.  

 

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Fluență și coerență

Acuratețe

Total C

C

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

10

Obs.

Candidatul 2 folosește structuri sintactice simple, dar uneori și mai complexe. Face câteodată colocații incorecte. Face greșeli de gramatică, pe care uneori și le corectează. Dezvoltă foarte bine enunțurile. Fluența este bună. Argumentează și justifică punctele de vedere. Poate improviza cu ușurință.

 

B1 Vorbire – notare și comentarii. Exemplul 2. Candidatul 1

A. Interacțiune cu examinatorul

B. Interacțiune cu un alt candidat

Vreți să planificați împreună o vacanță pentru un grup de turiști. Alegeți un loc, decideți cum călătoriți până acolo, ce faceți și ce vizitați acolo.

C. Producerre orală (vezi imaginile de mai jos)

 1. Alegeţi 2 imagini şi răspundeţi la cerinţele de mai jos.
 • Spuneți unde sunt și ce sporturi practică persoanele din imagini.
 • Spuneți pentru cine sunt potrivite aceste sporturi și de ce.
 • Spuneți de ce obiecte avem nevoie pentru a practica aceste sporturi.
 1. Vorbiți despre cel mai popular sport din țara voastră.
22
23
25

Evaluator 1

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Coeziune și coerență

Acuratețe

Total A+B

Total

A + B + C

A + B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

7

 

 

 

 

14

 

Obs.

Candidatul 3 folosește cu dificultate structuri sintactice specifice nivelului. Are probleme la realizarea acordului și la utilizarea structurilor genitivale. Secvențele de text produse sunt uneori incoerente. Se abate de la tema propusă pentru conversație (trebuie să planifice o vacanță pentru un grup de turiști și vorbește despre propria sa vacanță).

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Coeziune și coerență

Acuratețe

Total C

C

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

7

 

Obs.

Candidatul 3 folosește cu dificultate structuri sintactice specifice nivelului („*prietenul meu și eu îmi place”). Are probleme la realizarea acordului și la utilizarea structurilor genitivale. Secvențele de text produse sunt uneori incoerente. Utilizează uneori defectuos conectorii, făcând confuzii între aceștia și alte elemente de vocabular („pentru” în loc de „pentru că”).

Evaluator 2

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Coeziune și coerență

Acuratețe

Total A+B

Total

A + B + C

A + B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

8

 

 

 

 

16

 

Obs.

Candidatul 3 deține vocabularul necesar pentru a vorbi despre temele propuse, dar face destul de multe greșeli în utilizarea lui. Are probleme în utilizarea unor structuri gramaticale specifice nivelului (demonstrative, structuri genitivale). Folosește uneori inadevat conectorii („pentru” în loc de „pentru că”). Domină conversația și nu creează oportunități de a interveni în dialog pentru interlocutorul său. 

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Coeziune și coerență

Acuratețe

Total C

C

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

8

 

Obs.

Candidatul 3 deține vocabularul necesar pentru a vorbi despre temele propuse, dar face destul de multe greșeli în utilizarea lui. Are probleme în utilizarea unor structuri gramaticale specifice nivelului (demonstrative, structuri genitivale). Folosește uneori inadevat conectorii („pentru” în loc de „pentru că”).Vorbește mult, dar uneori secvențele de text sunt incoerente.

Evaluator 2

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Coeziune și coerență

Acuratețe

Total A+B

Total

A + B + C

A + B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

8

 

 

 

 

16

 

Obs.

Candidatul 3 deține vocabularul necesar pentru a vorbi despre temele propuse, dar face destul de multe greșeli în utilizarea lui. Are probleme în utilizarea unor structuri gramaticale specifice nivelului (demonstrative, structuri genitivale). Folosește uneori inadevat conectorii („pentru” în loc de „pentru că”). Domină conversația și nu creează oportunități de a interveni în dialog pentru interlocutorul său. 

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Coeziune și coerență

Acuratețe

Total C

C

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

8

 

Obs.

Candidatul 3 deține vocabularul necesar pentru a vorbi despre temele propuse, dar face destul de multe greșeli în utilizarea lui. Are probleme în utilizarea unor structuri gramaticale specifice nivelului (demonstrative, structuri genitivale). Folosește uneori inadevat conectorii („pentru” în loc de „pentru că”).Vorbește mult, dar uneori secvențele de text sunt incoerente.

B1 Vorbire – notare și comentarii. Modelul 2. Candidatul 2

A. Interacțiune cu examinatorul

B. Interacțiune cu un alt candidat

Vreți să planificați împreună o vacanță pentru un grup de turiști. Alegeți un loc, decideți cum călătoriți până acolo, ce faceți și ce vizitați acolo.

C. Producere orală (vezi imaginile de mai jos)

 1. Alegeți 2 imagini și răspundeți la cerințele de mai jos.
 • Spuneți unde sunt persoanele din imagini, ce fac ele acum și ce profesii
 • Spuneți ce calități credeți că sunt necesare pentru aceste profesii.
 • Comparați profesiile persoanelor din imagini (program de lucru, dificultate etc.).
 1. Vorbiți despre cea mai populară profesie de la voi din țară. Enumerați câteva avantaje și câteva dezavantaje pentru această profesie.
41
42
43
44

Evaluator 1

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Coeziune și coerență

Acuratețe

Total A+B

Total

A + B + C

A + B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

7

 

 

 

 

14

 

Obs.

Candidatul 4 are un vocabular puțin variat și face uneori greșeli în utilizarea acestuia. Manifestă o ușoară influență a limbii materne în pronunție. Face pauze, nu foarte lungi și are ușoare ezitări. Textul produs este uneori ușor incoerent. Se abate uneori de la tema propusă. Se implică cu dificultate în conversație.  

 

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Coeziune și coerență

Acuratețe

Total C

C

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

7

 

Obs.

Candidatul 4 are un vocabular puțin variat și face uneori greșeli în utilizarea acestuia. Manifestă o ușoară influență a limbii materne în pronunție. Face pauze, nu foarte lungi și are ușoare ezitări. Textul produs este uneori ușor incoerent. Se abate puțin de la tema propusă.

 

Evaluator 2

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Coeziune și coerență

Acuratețe

Total A+B

Total

A + B + C

A + B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

7,5

 

 

 

 

15

 

Obs.

Candidatul 4 folosește structuri gramaticale specifice nivelului, dar uneori cu greșeli (utilizarea conjunctivului). Pronunția este ușor inadecvată. Se simte influența limbii materne în utilizarea vocabularului. Face pauze lungi, pe care le depășește. Acoperă bine cerințele. Se angajează greu în conversație din cauză că interlocutorul său tinde să monopolizeze conversația.

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Coeziune și coerență

Acuratețe

Total C

C

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

7,5

 

Obs.

Candidatul 4 folosește structuri gramaticale specifice nivelului, dar uneori cu greșeli (utilizarea conjunctivului). Pronunția este ușor inadecvată. Se simte influența limbii materne în utilizarea vocabularului. Folosește numai conectori simpli (și, dar). Face pauze lungi, pe care le depășește. Acoperă bine cerințele.

B1 Vorbire – notare și comentarii. Exemplul 2. Candidatul 1

A. Interacțiune cu examinatorul

B. Interacțiune cu un alt candidat

Studentul A: Aveţi o discuţie cu primarul din oraşul vostru (Studentul B). Spuneţi-i ce probleme aţi observat că sunt în localitate şi întrebaţi-l cum crede că poate să le rezolve.

Studentul B: Sunteţi primar în oraşul vostru. Discutaţi cu un cetăţean (Studentul A) care vă informează despre câteva probleme din localitate. Spuneţi-i cum credeţi că puteţi rezolva aceste probleme.

C. Producerre orală (vezi imaginile de mai jos)

 1. Alegeţi 2 imagini şi răspundeţi la cerinţele de mai jos:
 • Spuneți unde sunt persoanele și ce probleme de sănătate au.
 • Comparați problemele pe care le au și spuneți care credeți că sunt cele mai grave.
 • Spuneţi care credeți că este cauza problemelor lor de sănătate și ce metode de tratament folosesc etc.
 1. Spuneți care sunt cele mai populare metode de tratament în țara dumneavoastră și de ce.

Evaluator 1

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Fluență și coerență

Acuratețe

Total A+B

Total

A + B + C

A + B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

5

 

 

 

 

10

 

Obs.

Candidatul 3 deține un vocabular sărac, repetitiv. Are probleme în realizarea acordului. Răspunsurile sale sunt în general foarte scurte, uneori monosilabice. Se angajează cu dificultate în dialog.

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Fluență și coerență

Acuratețe

Total C

C

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

5

 

Obs.

Candidatul 3 deține un vocabular sărac, repetitiv. Are probleme în realizarea acordului. Răspunsurile sale sunt în general foarte scurte, uneori monosilabice. Vorbește foarte puțin despre imaginile alese. În ciuda repetării și accentuării elementelor principale ale cerinței, nu înțelege subiectul al doilea și nu răspunde la cerință.  

 

Evaluator 2

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Fluență și coerență

Acuratețe

Total A+B

Total

A + B + C

A + B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

6

 

 

 

 

12

 

Obs.

Candidatul 3 stăpânește un vocabular destul de sărac, care nu îi permite să emită prea multe idei. Face adesea greșeli de vocabular („doctoră”). Are o fluență slabă atunci când emite opinii proprii sau text care nu este neapărat răspunsul la o întrebare directă. Are destul de multe dificultăți în receptarea și transmiterea mesajului.  

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Fluență și coerență

Acuratețe

Total C

C

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

6

 

Obs.

Candidatul 3 stăpânește un vocabular destul de sărac, care nu îi permite să emită prea multe idei. Face greșeli de vocabular uneori. Greșelile de gramatiă sunt numeroase. Nu poate folosi conectori. Textul devine eincoerent și candidatul reușește cu greu să comunice idei.

B1 Vorbire – notare și comentarii. Exemplul 2. Candidatul 2

A. Interacțiune cu examinatorul

B. Interacțiune cu un alt candidat

Studentul A: Aveţi o discuţie cu primarul din oraşul vostru (Studentul B). Spuneţi-i ce probleme aţi observat că sunt în localitate şi întrebaţi-l cum crede că poate să le rezolve.

Studentul B: Sunteţi primar în oraşul vostru. Discutaţi cu un cetăţean (Studentul A) care vă informează despre câteva probleme din localitate. Spuneţi-i cum credeţi că puteţi rezolva aceste probleme.

C. Producere orală (vezi imaginile de mai jos)

 1. Alegeţi 2 imagini şi răspundeţi la cerinţele de mai jos:
 • Descrieți și comparați locul în care studiază persoanele din imagini.
 • Spuneți ce instrumente utilizează ele pentru studiu.
 • Vorbiți despre avantajele și dezavantajele utilizării tehnologiei în educație.
 1. Spuneți ce vă place și ce nu vă place în legătură cu sistemul de învățământ din țara voastră.

Evaluator 1

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Fluență și coerență

Acuratețe

Total A+B

Total

A + B + C

A + B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

8

 

 

 

 

16

 

Obs.

Candidatul 4 deține un vocabular destul de variat, adecvat nivelului. Folosește uneori inadecvat vocabularul („*uită la calculator”). Fluența este destul de bună, dar uneori face pauze lungi. Acoperă bine temele propuse, deși nu chiar complet. Interacționează ușor cu interlocutorul.

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Fluență și coerență

Acuratețe

Total C

C

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

8

 

Obs.

Candidatul 4 deține un vocabular destul de variat, adecvat nivelului. Folosește uneori inadecvat vocabularul („*uită la calculator”). Discursul produs conține structuri care se repetă des. Fluența este destul de bună, dar uneori face pauze lungi. Acoperă bine temele propuse, deși nu chiar complet.

Evaluator 2

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Fluență și coerență

Acuratețe

Total A+B

Total

A + B + C

A + B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

8

 

 

 

 

16

 

Obs.

Candidatul 4 folosește structuri sintactice destul de variate, în mare măsură corecte gramatical. Folosește corect structuri destul de dificile (condiționalul). Nu are mari dificultăți în exprimare. Face pauze destul de des, fapt ce afectează fluența. Răspunde eficient la întrebările examinatorului.   

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Fluență și coerență

Acuratețe

Total C

C

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

8

 

Obs.

Candidatul 4 folosește structuri sintactice destul de variate, în mare măsură corecte gramatical. Folosește corect structuri destul de dificile (condiționalul). Nu are mari dificultăți în exprimare. Face pauze destul de des, fapt ce afectează fluența. Candidatul produce mai greu discursul atunci când emite idei proprii.