Back

Producțiile orale utilizate ca mostre pentru proba de Vorbire, nivelul B2 au fost înregistrate în timpul examenului de limba română ca limbă străină.

Producțiile sunt folosite cu acordul verbal al studenților, exprimat cu ocazia desfășurării probei orale,  înainte de demararea acesteia.

Producțiile au fost anonimizate, toate datele de identificare ce ar fi putut duce la recunoașterea autorului sau a destinatarului textului (ex. în secțiunile de Interacțiune orală) fiind îndepărtate din înregistrare. Numele vorbitorilor au fost înlocuite cu o pauză în înregistrare; ascultătorul acestor mostre nu trebuie să își creeze impresia că numele respective au lipsit în producțiile inițiale.

Secțiunea de exemplificare a producțiilor orale este organizată după cum urmează:

 • Prezentarea sarcinile care trebuiau rezolvate de către student. Reamintim faptul că toate cele trei sarcini trebuie rezolvate, ele nefiind opționale.
 • Linkul unde poate fi accesată producția vorbitorului din timpul examinării.
 • Punctele acordate de către Evaluatorul 1 pentru fiecare dintre criteriile de evaluare (maximum 2,5 puncte pentru fiecare criteriu) și pentru fiecare dintre cele două secțiuni.
 • Analiza producțiilor orale ale Candidatului 1 de către Evaluatorul 1. Analiza cuprinde observațiile Evaluatorului realizate pe parcursul corectării și înscrise în grila de evaluare cu spații libere, completate cu argumente care să explice acordarea punctajului.
 • Etapele de la ultimele două puncte de mai sus se repetă, pentru aceleași producții ale Candidatului 1, cu punctele acordate și cu observațiile Evaluatorului 2.
 • Producțiile altor candidați (Candidatul 2, Candidatul 3, Candidatul 4), în etapele descrise mai sus.

Producțiile celor patru candidați au fost alese așa încât să reprezinte discursuri ce se diferențiază din punct de vedere calitativ. 

Spre deosebire de componentul Scriere, unde am prezentat producțiile evaluate a doi candidați, pentru componentul Vorbire am ales să prezentăm producțiile a patru candidați pentru a putea include în acest material cel puțin două mostre pentru fiecare dintre cele trei sarcini. Dat fiind că secțiunea de Interacțiune orală cu un alt candidat implică participarea a doi candidați, la fiecare doi candidați conversația pe care aceștia au susținut-o se va repeta.   

B2 Vorbire – notare și comentarii. Exemplul 1. Candidatul 1

A. Interacțiune cu examinatorul

B. Interacțiune cu un alt candidat

Studentul A (Candidatul 1): Sunteți consilier profesional și discutați cu un tânăr absolvent de facultate. Sfătuiți-l ce carieră să aleagă, în funcție de studiile sale, de experiența pe care a avut-o anterior, dar și de calitățile sale cele mai importante.

Studentul B (Candidatul 2): Sunteți un tânăr absolvent de facultate și nu știți ce carieră să alegeți. Discutați cu un consilier despre profesia care credeți că vi s-ar potrivi cel mai bine și cereți-i sfatul.

C. Producere orală (vezi imaginile de mai jos)

 1. Alegeţi 2 imagini şi răspundeţi la cerinţele de mai jos:
 • Spuneţi cine şi unde sunt persoanele din imagini şi ce probleme au acestea.
 • Spuneţi care credeţi că sunt cauzele acestor probleme.
 • Enumeraţi câteva soluţii pentru problemele din imagini.
 1. Vorbiţi despre problemele pe care le consideraţi cele mai grave pentru societatea de azi. Din ce cauză credeţi că au apărut şi cum credeţi că se pot rezolva?

Evaluator 1

 

SarcinaEficiența comunicăriiComplexitatea limbiiFluență și coerențăAcuratețeTotal A+B

Total

A + B + C

A + B2,5   2   1,5   1   0,5   02,5   2   1,5   1   0,5   02,5   2   1,5   1   0,5   02,5   2   1,5   1   0,5   09,519
Obs.Candidatul 1 deține un vocabular variat, cu ajutorul căruia produce un discurs cu un înalt grad de autenticitate. Are probleme în utilizarea articolului definit și face, rareori, greșeli de acord. Are o exprimare fluentă și toate secvențele de discurs produse sunt coerente. Comunicarea este eficientă și participarea la dialog susținută.    
SarcinaEficiența comunicăriiComplexitatea limbiiFluență și coerențăAcuratețeTotal C
C2,5   2   1,5   1   0,5   02,5   2   1,5   1   0,5   02,5   2   1,5   1   0,5   02,5   2   1,5   1   0,5   09,5
Obs.Candidatul 1 deține un vocabular variat, cu ajutorul căruia produce un discurs cu un înalt grad de autenticitate. Are probleme în utilizarea articolului definit și face, rareori, greșeli de acord. Are o exprimare fluentă și toate secvențele de discurs produse sunt coerente. Comunicarea este eficientă, iar ideile exprimate sunt susținute adecvat. 

Evaluator 2

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Fluență și coerență

Acuratețe

Total A+B

Total

A + B + C

A + B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

10

 

 

20

Obs.

Candidatul 1 produce un discurs natural, fără limitări de vocabular. Folosește structuri gramaticale complexe. Face mici greșeli gramaticale, dar în general se autocorectează. Intonația este corespunzătoare, dar face uneori greșeli de pronunție. Discursul este foarte coerent și bine structurat, închegat prin utilizarea adecvată a conectorilor. Participă cu ușurință la dialog. 

 

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Fluență și coerență

Acuratețe

Total C

C

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

10

Obs.

Candidatul 1 produce un discurs natural, fără limitări de vocabular. Folosește structuri gramaticale complexe. Face mici greșeli gramaticale, dar în general se autocorectează. Intonația este corespunzătoare, dar face uneori mici greșeli de pronunție. Discursul este foarte coerent și bine structurat, închegat prin utilizarea adecvată a conectorilor. Argumentează convingător punctele de vedere pe care le emite. 

B2 Vorbire – notare și comentarii. Exemplul 1. Candidatul 2

A. Interacțiune cu examinatorul

B. Interacțiune cu un alt candidat

Studentul A (Candidatul 1): Sunteți consilier profesional și discutați cu un tânăr absolvent de facultate. Sfătuiți-l ce carieră să aleagă, în funcție de studiile sale, de experiența pe care a avut-o anterior, dar și de calitățile sale cele mai importante.

Studentul B (Candidatul 2): Sunteți un tânăr absolvent de facultate și nu știți ce carieră să alegeți. Discutați cu un consilier despre profesia care credeți că vi s-ar potrivi cel mai bine și cereți-i sfatul.

C. Producere orală (vezi imaginile de mai jos)

 1. Alegeţi 2 imagini şi răspundeţi la cerinţele de mai jos:
 • Spuneți cine sunt persoanele din imagini, unde se află ele și ce fac.
 • Comparați tipurile de activități și spuneți care dintre activitățile reprezentate sunt mai populare și de ce.
 • Spuneţi de ce credeți că este importantă educația cultural-artistică pentru dezvoltarea personală.
 1. Vorbiţi despre formele de educație cultural-artistică preferate sau despre acelea pe care le considerați a fi mai recomandate pentru tinerii de astăzi. Motivați-vă alegerea!

Evaluator 1

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Fluență și coerență

Acuratețe

Total A+B

Total

A + B + C

A + B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

10

 

20

Obs.

Candidatul 2 deține un vocabular complex și utilizează structuri gramaticale variate. Nu face, în general, greșeli de gramatică, dar se simte uneori influența limbii materne în utilizarea vocabularului. Exprimarea este fluentă și discursul foarte coerent. Comunicarea este eficientă, iar interacțiunea cu partenerul de dialog este naturală.     

 

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Fluență și coerență

Acuratețe

Total C

C

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

10

Obs.

Candidatul 2 deține un vocabular complex, cu ajutorul căruia exprimă puncte de vedere diverse. Nu face, în general, greșeli de gramatică, dar se simte uneori influența limbii materne în utilizarea vocabularului. Exprimarea este fluentă și discursul foarte coerent. Comunicarea este eficientă, iar punctele de vedere exprimate sunt susținute prin argumente adecvate.     

 

Evaluator 2

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Fluență și coerență

Acuratețe

Total A+B

Total

A + B + C

A + B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

10

20

Obs.

Candidatul 2 face ușoare confuzii în ce privește vocabularul, dar deține un lexic variat. Face uneori greșeli minore de gramatică, dar adesea se autocorectează. Are o intonație adecvată. Fluența este bună și răspunsurile la întrebări sunt foarte prompte. Frazele sunt dezvoltate și discursul bine conturat. Exprimă puncte de vedere, descrie, compară și argumentează pe teme diverse. Acoperă foarte bine temele propuse. Interacționează fără probleme și foarte natural cu interlocutorul.     

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Fluență și coerență

Acuratețe

Total C

C

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

10

Obs.

Candidatul 2 face ușoare confuzii în ce privește vocabularul, dar deține un lexic variat. Face uneori greșeli minore de gramatică, dar adesea se autocorectează. Are o intonație adecvată. Fluența este bună și răspunsurile la întrebări sunt foarte prompte. Frazele sunt dezvoltate și discursul bine conturat. Exprimă puncte de vedere, descrie, compară și argumentează pe teme diverse. Acoperă foarte bine temele propuse.

B2 Vorbire – notare și comentarii. Exemplul 2. Candidatul 1

A. Interacțiune cu examinatorul

B. Interacțiune cu un alt candidat

Organizați împreună un eveniment pentru orașul vostru/pentru orașul în care vă aflați. Spuneți ce fel de activități culturale le veți propune locuitorilor, cât va dura evenimentul, cum veți promova evenimentul pentru a avea cât mai mulți participanți.

 1. Producerre orală (vezi imaginile de mai jos)
 2. Alegeţi 2 imagini şi răspundeţi la cerinţele de mai jos:
 • Spuneţi ce profesii au persoanele din imagini, unde se găsesc şi ce fac.
 • Spuneţi în ce condiţii lucrează persoanele din imagini.
 • Enumeraţi câteva avantaje şi dezavantaje ale lucrului în aceste condiţii.
 1. Vorbiţi despre domeniul în care credeţi că aţi putea să lucraţi şi despre unul în care nu aţi dori să lucraţi. Motivaţi alegerile făcute.
42
b44
b46

Evaluator 1

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Fluență și coerență

Acuratețe

Total A+B

Total

A + B + C

A + B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

7

 

14

Obs.

Candidatul 3 utilizează uneori structuri sintactice complexe. Face confuzii în utilizarea vocabularului (reclamații/reclame). Face greșeli de gramatică pe care uneori și le corectează. Are ezitări în exprimare și face, uneori, pauze destul de lungi. Utilizează strategii adecvate de comunicare în cele mai multe dintre situații.    

 

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Fluență și coerență

Acuratețe

Total C

C

2,5     1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

7

Obs.

Candidatul 3 utilizează uneori structuri sintactice complexe. Face confuzii în utilizarea vocabularului (reclamații/reclame). Face greșeli de gramatică pe care uneori și le corectează. Are ezitări în exprimare și face, uneori, pauze destul de lungi.

 

Evaluator 2

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Fluență și coerență

Acuratețe

Total A+B

Total

A + B + C

A + B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

7

 

 

14

Obs.

Candidatul 3 deține un vocabular destul de limitat. Face greșeli în utilizarea structurilor sintactice și în formarea colocațiilor. Discursul este afectat de lipsa vocabularului adecvat și devine, uneori, incoerent. Nu are multă inițiativă în timpul conversației.       

 

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Fluență și coerență

Acuratețe

Total C

C

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

7

Obs.

Candidatul 3 deține un vocabular destul de limitat. Face greșeli în utilizarea structurilor sintactice și în formarea colocațiilor. Discursul este afectat de lipsa vocabularului și devine, uneori, incoerent. Susține cu dificultate punctele de vedere emise.       

 

B1 Vorbire – notare și comentarii. Exemplul 2. Candidatul 2

A. Interacțiune cu examinatorul

B. Interacțiune cu un alt candidat

Organizați împreună un eveniment pentru orașul vostru/pentru orașul în care vă aflați. Spuneți ce fel de activități culturale le veți propune locuitorilor, cât va dura evenimentul, cum veți promova evenimentul pentru a avea cât mai mulți participanți.

C. Producere orală (vezi imaginile de mai jos)

 1. Alegeţi 2 imagini şi răspundeţi la cerinţele de mai jos:
 • Spuneţi care sunt problemele de mediu din imagini şi care credeţi că sunt cauzele
 • Spuneţi şi explicaţi care este atitudinea persoanelor din imagini şi a oamenilor în general faţă de această problemă.
 • Spuneţi ce soluţii credeţi că se pot găsi pentru aceste probleme.

2. Vorbiţi despre cele mai grave probleme de mediu din ţara voastră. Spuneţi care credeţi că sunt cauzele lor, care este atitudinea oamenilor în general faţă de aceste probleme şi ce credeţi voi despre aceste probleme.

41
45

Evaluator 1

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Fluență și coerență

Acuratețe

Total A+B

Total

A + B + C

A + B

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

6,5

 

13

Obs.

Candidatul 4 deține un vocabular insuficient, care îl împiedică uneori să își elaboreze ideile în discurs. Folosește structuri repetitive, axate pe anumite elemente de vocabular (a-i plăcea). Utilizează uneori incorect prepozițiile. Are nevoie să solicite repetarea unor întrebări. Are uneori dificultăți în receptarea mesajului și în participarea la conversație.  

 

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Fluență și coerență

Acuratețe

Total C

C

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

6,5

Obs.

Candidatul 4 deține un vocabular insuficient, care îl împiedică uneori să își elaboreze ideile în discurs. Folosește structuri repetitive, axate pe numite elemente de vocabular (a-i plăcea). Utilizează uneori incorect prepozițiile. Face pauze destul de lungi, dar construiește secvențe de discurs destul de dezvoltate, în general.  

 

Evaluator 2

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Fluență și coerență

Acuratețe

Total A+B

Total

A + B + C

A + B

2,5     1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

6

 

12

Obs.

Candidatul 4 are un vocabular destul de limitat și uneori nu își găsește cuvintele (nume de legume, prepoziții simple). Propozițiile produse sunt simple și scurte. Lipsa vocabularului adecvat pe nivel împiedică producerea discursului. Răspunsurile sunt scurte și este nevoie de intervenția examinatorului pentru a determina dezvoltarea discursului.   

Sarcina

Eficiența comunicării

Complexitatea limbii

Fluență și coerență

Acuratețe

Total C

C

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

2,5   2   1,5   1   0,5   0

6

Obs.

Candidatul 4 are un vocabular destul de limitat și uneori nu își găsește cuvintele (nume de legume, prepoziții simple). Propozițiile produse sunt simple și scurte. Lipsa vocabularului adecvat pe nivel împiedică producerea discursului. Răspunsurile sunt scurte și este nevoie de intervenția examinatorului pentru a determina dezvoltarea discursului.